Zuzel suszy sie w suszarniach bebnowych obrotowych

Żużel suszy się w suszarniach bębnowych obrotowych, takich samych, jakich używa się w cementownictwie do suszenia surowców i węgla. Temperatura żużla w czasie suszenia nie powinna przekraczać 600°C. W wyższej temperaturze następuje odszklenie się żużla, polegające na krystalizacji pewnej ilości zeszklonych poprzednio minerałów. Na skutek odszklenia żużel traci częściowo swe własności hydrauliczne. Przemiał cementu hutniczego odbywa się w taki sam sposób jak i cementu portlandzkiego. Do młyna dozuje się klinkier cementowy, wysuszony żużel wielkopiecowy granulowany oraz surowy gisis dwuwodny w ilości około 3 -:- 40/0) dodawany w celu regulowania czasu wiązania. Ilość żużla dodawanego do klinkieru dostaje się na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych dla każdej większej partii dostarczonego żużla, zależnie od jego hydrauliczności i założonej wytrzymałości produkowanego cementu. Według normy dodatek ten może wynosić 20 -:- 85%. W praktyce w produkcji cementu hutniczego marki 250 dodaje się 25-:-40% żużle. Stopień zmielenia utrzymuje się przy tym niższy niż cementu portlandzkiego; wynosi on zwykle 5 -:- 70/0 pozostałości na sicie 80. Przy takim rozdrobnieniu powierzchnia właściwa cementu hutniczego jest większa, co wpływa korzystnie na przebieg reakcji zachodzących w pierwszym okresie wiązania i twardnienia tego cementu. Żużel jest materiałem twardym, wskutek czego brudniej przemiela się niż klinkier cementu portlandzkiego. W wypadku więc przemielania cementu hutniczego wydajność młyna w porównaniu z cementem portlandzkim jest mniejsze. Zwiększa się natomiast zużycie krup i wykładziny młyna, ponieważ żużel działa na nie silnie ścierająco. Z tego powodu również podczas transportowania cementu hutniczego szybciej zużywają się metalowe części takich urządzeń, jak przenośników ślimakowych, pomp pneumatycznych . itp. [hasła pokrewne: bramy garażowe rolowane , pokrycia dachowe , jak urządzić mały pokój dla dziecka ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane jak urządzić mały pokój dla dziecka pokrycia dachowe