Zjawisko to moze tlumaczyc miedzy innymi powstawanie wilgotnych plam na obmurzu w wypadku obnizenia sie temperatury

Zjawisko to może tłumaczyć między innymi powstawanie wilgotnych plam na obmurzu w wypadku obniżenia się temperatury. Ceramiczne materiały budowlane o czerepie porowatym, niespieczonym są materiałami dobrze zwilżalnymi przez wodę, wskutek czego łatwo i intensywnie przebiega w nich podciąganie włoskowate i przemieszczanie się wilgoci. Woda w nich zawarta stanowi przeważnie rozcieńczony roztwór elektrolitów (soli siarczanowych, wodorotlenku wapniowego itp. ). Substancje te często sprzyjają zwiększeniu się napięcia powierzchniowego, a zatem podciąganiu włoskowatemu wody i przemieszczaniu się wilgoci. Ponadto obecność niektórych związków chemicznych w wodzie kapilarnej ułatwia skraplanie się pary. Woda w znacznym stopniu zmienia swoją lepkość ze wzrostem temperatury, wskutek czego staje się bardziej ruchliwa i stawia mniejszy opór przy przepływie. Zmiana lepkości dynamicznej wody ze wzrostem temperatury. W fazie stałej woda pod postacią lodu char akteryzuje się w stosunku do innych ciał niskim współczynnikiem tarcia. Na przykład współczynnik tarcia stali po lodzie wynosi zaledwie 0,02 do 0,03. Powodem tego jest budowa strukturalna lodu sprzyjająca tworzeniu się płaszczyzn poślizgu pomiędzy powierzchnią lodu i innych, ciał stałych, a również obniżenie temperatury krzepnięcia wody ze wzrostem ciśnienia. [więcej w: oznaczenie kabli, projekty małych domów z kosztorysem, zabudowa zagrodowa ]

Powiązane tematy z artykułem: oznaczenie kabli projekty małych domów z kosztorysem zabudowa zagrodowa