Zaglebienie sieci

Zagłębienie sieci musi być takie, aby zapewniło obniżenie zwierciadła wód gruntowych na terenach budowlanych poniżej 2,0 m pod terenem. Z punktu widzenia sanitarnego – sieć deszczowo-drenażowa może być budowana w dzielnicach całkowicie zaopatrzonych w wodę z wodociągu miejskiego, są bowiem obawy zakażenia gruntu w pobliżu przewodów przez nieczystości spłukane z ulic wskutek eksfiltracji wód deszczowych z kanału. W razie konieczności budowy oddzielnych przewodów do ujęcia i odprowadzenia wód gruntowych projektuje się w zależności od warunków miejscowych i potrzeby – następujące układy drenażowe: – drenowanie poziome systematyczne, stosowane na dużych obszarach budowlanych, wymagających odwodnienia lub na większych parce- lach przemysłowych, na wzór drenowania rolniczego; – drenowanie opaskowe: czołowe lub brzegowe przechwytujące wody gruntowe, płynące z określonego kierunku ; – drenowanie pierścieniowe (okólne) otaczające pojedynczy budynek lub zespół budynków, odcinające ze wszystkich stron dopływ wody pod obiekty chronione od zalewu wodami gruntowymi . [podobne: deska na ogrzewanie podłogowe, piec zgazowujący drewno, lg l65 instrukcja ]

Powiązane tematy z artykułem: deska na ogrzewanie podłogowe lg l65 instrukcja piec zgazowujący drewno