Zagadnienie mrozoodpornosci materialów budowlanych, a szczególnie dachówek, juz od wielu lat jest przedmiotem badan naukowych

Zagadnienie mrozoodporności materiałów budowlanych, a szczególnie dachówek, już od wielu lat jest przedmiotem badań naukowych. Pomimo to jeszcze bardzo wiele problemów z tej dziedziny nie zostało rozwiązanych. Szczególną trudność nastręcza ustalenie odpowiedniej metodyki badań wyrobów, która by pozwalała w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się o mrozoodporności. Stwierdzono, że dotychczas stosowane metody w niektórych przypadkach zawodzą i dają wyniki niezgodne z jakością wyrobów. MECHANIZM KOROZJI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ POD WPŁYWEM NISKICH TEMPERATUR 3. WARUNKI KLIMATYCZNE W okresie zimowym występuje wielka różnica pomiędzy klimatem pomieszczenia a klimatem zewnętrznym. Mikroklimat pomieszczeń zamkniętych wyrównuje się stopniowo z klimatem panującym na zewnątrz dzięki obecności porów w murze. Towarzyszą temu procesowi stopniowy spadek temperatury oraz zmiany ciśnienia pary wodnej w powietrzu, w wyniku czego zmienia się wilgotnoś względna powietrza. Zależnie od wielkości tych parametrów następuje w obmurzu przepływ wilgotności, która w pewnych warunkach może się skraplać wewnątrz przegrody lub na jej powierzchni. Zawilgocenie elementów przegrody budowlanej wpływa niekorzystnie na izolację cieplną, a nadmiar wilgoci w strefie zamarzania muru może powodować korozję wskutek wzrostu objętości wody przechodzącej w lód. Powstają wtedy duże naprężenia mechaniczne niszczące strukturę samych wyrobów ceramiki budowlanej, jak również zaprawy i wyprawy muru. [podobne: bramy garażowe rolowane, oznaczenie kabli, olx zduńska wola ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane olx zduńska wola oznaczenie kabli