Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia sie do dluzszej zywotnosci obiektów nimi wylozonych

Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia się do dłuższej żywotności obiektów nimi wyłożonych. Wszystkie materiały ogniotrwałe wypalane i chemicznie wiązane należy przewozić w wagonach krytych, należycie oczyszczonych przed załadowaniem. Poszczególne elementy należy ostrożnie układać i wyładowywać oraz magazynować pod nakryciem chroniącym przed zawilgoceniem i szkodliwym działaniem atmosferycznym. Stwierdzono bowiem, że np. wytrzymałość mechaniczna, a zatem zwartość większości wyrobów ogniotrwałych, ulega wydatnemu obniżeniu w przypadku niewłaściwego ich przechowywania. Obniżenie to jest wynikiem zachodzących zmian przy nawilżaniu wyrobów, kolejnym ich osuszaniu względnie zamrożeniu i odtajeniu. I tak wyroby krzemionkowe złożone na okres zimy w jednym z zakładów w różnych warunkach wykazały różną wytrzymałość mechaniczną, a mianowicie: początkowa wytrzymał-ość na ściskanie 225 kG/ cm2 wytrzymałość w składowisku ogrzewanym zamkniętym 223 kG/cm2 wytrzymałość w składowisku zadaszonym 200 kG/cm2 wytrzymałość w składowisku otwartym 171 ikG/cm2 Spadek wytrzymałości wyrobów krzemionkowych złożonych w składowisku zadaszonym wyniósł więc 11010, a w otwartym 241. 1/0. [hasła pokrewne: ranking kotłów, centrobud, centrobud warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: centrobud legionella ranking kotłów