Z wymienionych wad zbyt duze pekniecia, rysy i szczeliny sa szczególnie niebezpieczne

Z wymienionych wad zbyt duże pęknięcia, rysy i szczeliny są szczególnie niebezpieczne. Mogą one powstawać wskutek nieodpowiedniego formowania, bądź też tylko wskutek nie właściwego prowadzenia procesu wypalania i chłodzenia wyrobów. I tak zbyt szybkie nagrzewanie wsadu piecowego w zakresie temperatur od 1300 do 1460°C, jak również za szybkie studzenie w zakresie od 600 do 50°C wybitnie sprzyja powstawaniu rys. Wyroby posiadające nadmierną ilość rys i spękań wykazują przy uderzeniu głuchy dźwięk. Rysy i pęknięcia nawet małe objawiają się w czasie pracy wyrobów w podwyższonych temperaturach – wskutek zmian objętości i działających w związku z tym naprężeń. Dlatego też nieodzowne jest dokładne sortowanie wyrobów po wypaleniu i to wystarczająco ostudzonych. Należy ponadto odpowiednio ostrożnie i wolno ogrzewać piece wyłożone wyrobami krzemionkowymi z uwagi na ich dużą wrażliwość na zmiany temperatur. Piece o zmiennych warunkach ogr zewania, jakimi są urządzenia pracujące okresowo, z reguły nie powinny być wykładane ogniotrwałymi wyrobami krzemionkowymi. Wyroby szamotowe charakteryzują się zdecydowanie innymi własnościami niż omówione wyżej wyroby krzemionkowe. Są one najbardziej rozpowszechnione i najchętniej stosowane ze względu na ich obojętny charakter chemiczny oraz stosunkowo wysoką odporność na nagłe zmiany temperatur w porównaniu do innych wyrobów ogniotrwałych. [hasła pokrewne: jak urządzić mały pokój dla dziecka, lg l65 instrukcja, pokrycia dachowe ]

Powiązane tematy z artykułem: jak urządzić mały pokój dla dziecka lg l65 instrukcja pokrycia dachowe