Wyroby krzemionkowe


Wyroby krzemionkowe w związku z ich wysoką ogniotrwałością pod obciążeniem i niedużą rozszerzalnością cieplną w wysokich temperaturach stosuje się najczęściej do wykładania sklepień różnych pieców. Poza wymienionymi dwiema własnościami zwraca się również odpowiednią uwagę na wytrzymałość mechaniczną wyrobów i ich porowatość, a także na ciężar właściwy, który wskazuje na stopień przeobrażenia strukturalnego wyrobu oraz na prawdopodobne jego zachowanie się w pracy (wielkość zmian objętości w czasie ogrzewania). Wady występujące najczęściej w wyrobach wypalonych mogą być następujące: – pęknięcia szerokie, względnie rysy będące wynikiem nieprawidłowego ustawiania w piecu, – pęknięcia pojedyncze cienkie, względnie rysy w postaci siatki, spowodowane bądź bezpośrednim działaniem płomienia, bądź też zbyt szybkim podnoszeniem temperatury podczas wypalania w zakresie 1200+1460°C, a także zbyt szybkim studzeniem, – cięż ar właściwy przekraczający 2,43, będący wynikiem niedostatecznie wysokiej temperatury wypalania, względnie zbyt krótkiego przetrzymywania wsadu w temperaturze końcowej, – odchylenia wymiarowe spowodowane nierównomiernym rozszerzaniem się surówki podczas wypalania, w wyniku zbyt krótkiego przetrzymywania wsadu w temperaturze najwyższej, – spulchnienia, białe plamy oraz niska wytrzymałość mechaniczna, będąca wynikiem tak zwanej suchej rekrystalizacji, – wytopy na powierzchni wyrobów spowodowane przez zanieczyszczenia w surowcach względnie przez odłamki metalu z urządzeń rozdrabniających, – deformacja względnie obicia naroży i krawędzi wyrobów, spowodowane wadliwym prowadzeniem niektórych zabiegów produkcyjnych lub niewłaściwym obchodzeniem się z półproduktem podczas transportu i ustawiania. [przypisy: legionella, bramy garażowe rolowane, pokrycia dachowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane legionella pokrycia dachowe