wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech pradnica

Dopiero wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech prądnica powoduje znaczną obniżkę cen energii elektrycznej, a przystosowanie jej w kilkanaście lat później do celów elektro-chemicznych daje podstawę do zastosowania elektrolizy w procesie wytwarzania aluminium. W 6 lat po opatentowaniu przez Halla i Herousta metody wytwarzania aluminium z jego tlenków uzyskuje Bayer w Niemczech patent na wytwarzanie tlenku aluminium z boksytu metodą, która dotychczas jest najczęściej stosowana». Od czasu wprowadzenia metody Halla i Heroulta produkcja światowa aluminium stale wzrasta: w r. 1890 wynosiła ona 200 t, w czasie pierwszej wojny światowej 200 000 t, w czasie drugiej wojny światowej dochodziła do 2000 ono t, a w r. 196D przekroczyła 4500000 t 1. 2. [hasła pokrewne: ranking kotłów, zabudowa zagrodowa, centrobud ]

Powiązane tematy z artykułem: centrobud ranking kotłów zabudowa zagrodowa