Wplyw na te procesy maja miedzy innymi warunki klimatyczne panujace w danym regionie w okresie zimowym

Wpływ na te procesy mają między innymi warunki klimatyczne panujące w danym regionie w okresie zimowym. Dla celów budowlanych obszar Polski został podzielony na 5 stref klimatycznych, w których przewiduje się temperaturę w okresie zimowym od -15 do -25°C (dla strefy I = -15°C, II = -18°C; III = -20°C, IV = -23°C i V = -25°C). Podział taki pozwala :na pewne zróżnicowanie warunków zastosowania materiałów budowlanych oraz stanowi podstawę do odpowiednich obliczeń projektowych, szczególnie cieplno-wilgotnościowych. Dla procesów korozji wyrobów ceramiki budowlanej mają bardzo duże znaczenie poza zawilgoceniem materiału również wahania temperatury w klimacie zewnętrznym. Proces tej korozji jest tym intensywniejszy, im więcej jest cyklów zamrażania i odmrażania wody zawartej w porach i kapilarach wyrobów. Duży wpływ mają na to różnice temperatur pomiędzy zewnętrznym klimatem a mikroklimatem wewnętrznym oraz temperaturą w samym wyrobie. Przeprow adzono szereg doświadczeń dla dachówek pracujących w warunkach naturalnych, tj. wbudowanych w zadaszenie . Mierzono przy tym dokładnie temperatury zewnętrzne i wewnętrzne, określając ich wpływ na korozję badanych wyrobów. Wyniki pomiarów temperatury na zewnątrz zadaszenia i w samych dachówkach, przeprowadzanych przez okres ok. 26 godzin, od godziny szesnastej jednego dnia do godziny osiemnastej następnego. Pomiary te miały na celu stwierdzenie wpływu nasłonecznienia dachu na temperaturę wewnętrzną dachówek. Na podstawie wyników pomiarów statystycznych temperatury w danych regionach klimatycznych i porach roku można posługując się pewnymi założeniami obliczyć intensywność dyfuzji wilgoci na zewnątrz przegród budowlanych i stopień zawilgocenia samych materiałów budowlanych. [hasła pokrewne: centrobud Wrocław, centrobud, centrobud dzień noc ]

Powiązane tematy z artykułem: cement hutniczy centrobud piec zgazowujący drewno