WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE WODY MAJACE WPLYW NA MROZOODPORNOSC

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE WODY MAJĄCE WPŁYW NA MROZOODPORNOŚĆ. Korozja ceramicznych materiałów budowlanych spowodowana działaniem niskich temperatur zależna jest przede wszystkim od specyficznych własności fizykochemicznych wody . Woda jest cieczą przezroczystą. Objętość wielu substancji zmniejsza się ze spadkiem temperatury, a więc gęstość ich w tym wypadku rośnie. Woda natomiast ma bardzo niezwykłą własność, mianowicie w temperaturze 4°C, jej gęstość wykazuje maksimum. Przy obniżaniu temperatury poniżej 4°C objętość określonej ilości wody wzrasta Ujęcie zależności objętości 1 g wody lub lodu od temperatury. Powyższa własność wody wynika z jej budowy strukturalnej, pozwalającej na asocjację cząstek pod wpływem wiązania wodorowego. W związku z tym cząsteczki wody mają własność przyciągania się ze szczególnie dużą siłą. Woda jest substancją specjalnie podatną na tworzenie się wiązania wodorowego. Każda cząsteczka wody ma dwa związane atomy wodoru i dwie wolne pary elektronowe. Pozwala jej to utworzyć cztery wiązania wodorowe. W cząsteczce wody ugrupowanie sprzężonych i wolnych par elektronowych jest tetraedryczne, co sprawia, że układają się one w przestrzeni w czterech kierunkach właściwych dla czworościanu. Z tego powodu charakterystyczna jest budowa krystaliczna lodu, w której każda cząsteczka wody jest otoczona tylko przez cztery cząsteczki bezpośrednio sąsiadujące. [więcej w: dom w stylu skandynawskim, ranking kotłów, olx słupca ]

Powiązane tematy z artykułem: dom w stylu skandynawskim olx słupca ranking kotłów