Wlasnosci chemiczne, fizyczne i wytrzymalosciowe cementów produkowanych w Polsce

Własności chemiczne, fizyczne i wytrzymałościowe cementów produkowanych w Polsce oraz ich metody badań regulują odpowiednie normy. Czynniki wpływające na jakość cementu Jakość cementu portlandzkiego zależy od następujących czynników: właściwego składu chemicznego, prawidłowego prowadzenia procesu technologicznego (przygotowanie mieszanki, właściwe wypalanie ze szczególnym uwzględnieniem dostatecznego okresu spiekania, szybkość chłodzenia) i wreszcie od właściwego zmielenia gotowego produktu. Najistotniejszymi składnikami cementu portlandzkiego są: alit, belit i brownmilleryt. Alit (omaczany w skrócie C3S) tworzy bezbarwne kryształy układu jednoskośnego lub rombowego. Spośród wszystkich minerałów wchodzących w skład klinkieru cementowego – alit odznacza się najsilniejszymi własnościami hydraulicznymi i wydziela znaczne ilości ciepła (120 kcal/g). [więcej w: studnie głębinowe cena, projekty małych domów z kosztorysem, dom w stylu skandynawskim ]

Powiązane tematy z artykułem: dom w stylu skandynawskim projekty małych domów z kosztorysem studnie głębinowe cena