Wlasnosc ta ma duze znaczenie dla mrozoodpornosci wyrobów ceramiki budowlanej

Własność ta ma duże znaczenie dla mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej. Mianowicie woda w momencie krzepnięcia (zamarzania) ma wskutek małego tarcia pomiędzy lodem i ściankami kapilar zdolność do przemieszczania się w wyniku wzrostu swojej objętości w tak zwane pory i kapilary zapasowe materiału ceramicznego. Pory i kapilary zapasowe w czerepie wyrobu ceramicznego przy nasyceniu w pokojowej temperaturze nie są wypełnione wodą. WPŁYW WŁASNOŚCI SUROWCÓW I PRZEBIEGU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO NA MROZOODPORNOŚĆ WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ Na mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej ma przede wszystkim wpływ skład mineralny surowca ilastego, jego uziarnienie i sposób prowadzenia procesu wypalania. Stwierdzono, że na ilość kapilar oraz ich kształt i wielkość w czerepie wyrobu ceramicznego mają wpływ minerały ilaste zawarte w surowcu. Badając tę zależność w odniesieniu do odporności wyrobów na działanie mrozu ustalono, że surowce zawi erające minerały ilaste grupy kaolinitu i illitu wykazują po wypaleniu znacznie lepszą mrozoodporność od wyrobów wyprodukowanych z surowców zasobnych w minerały ilaste grupy montmorylonitu. Skład mineralny surowców wiąże się z ich uziarnieniem. [hasła pokrewne: zabudowa zagrodowa, ranking kotłów, studnie głębinowe cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ranking kotłów studnie głębinowe cena zabudowa zagrodowa