Warunki wypalania maja duzy wplyw na nasiakliwosc wyrobów ceramiki budowlanej

Warunki wypalania mają duży wpływ na nasiąkliwość wyrobów ceramiki budowlanej. Z reguły im wyższa jest optymalna temperatura wypalania, tym czerep jest bardziej spieczony i ma niższą nasiąkliwość wskutek dużej zawartości fazy szklistej i odpowiedniego zagęszczenia się masy. Jednak sama nasiąkliwość wyrobów nie może być miarodajnym wskaźnikiem mrozoodporności, która zależy w dużym stopniu od struktury i ilości porów otwartych znajdujących się w czerepie. Znane są przypadki, że wyroby ceramiki budowlanej o niższej nasiąkliwości mają gorszą odporność na działanie niskich temperatur od wyrobów wykazujących wyższą nasiąkliwość. ZWIĄZEK POMIĘDZY STRUKTURĄ PORÓW OTWARTYCH A MROZOODPORNOŚCIĄ WYROBÓW Badania nad strukturą porów i kapilar w czerepie wyrobów ceramiki budowlanej prowadzone były przez wielu autorów. Stwierdzono, że wielkość i ilość porów jest zależna w największym stopniu od składu mineralnego surowca ilastego stosowanego do produkcji oraz od temperatury wypalania. Średnice porów otwartych w wyrobach ceramiki budowlanej wynoszą przeważnie od 0,01 do 100, z przewagą od 0,1 do 5,5 u. Ogólnie przestrzeń, którą zajmują pory i kapilary w czerepie ceramicznym, można podzielić na przestrzeń porowatą otwartą i zamkniętą, a z kolei przestrzeń porowatą otwartą – na przestrzeń porowatą przelotową, przez którą może następować dyfuzja gazów i cieczy, i przestrzeń porowatą otwartą nieprzelotową, do której zalicza się ślepe odgałęzienia porów i kapilar przelotowych. Przestrzeń otwarta nieprzelotowa w czerepie ceramicznym nie ulega wypełnieniu podczas nasycania wyrobu wodą w normalnych warunkach. [podobne: centrobud Wrocław, zabudowa zagrodowa, centrobud ]

Powiązane tematy z artykułem: cement hutniczy centrobud zabudowa zagrodowa