Uklad fazowy wody

Układ fazowy wody. Z wykresu fazowego wody wynika ważne zjawisko fizyczne, że para wodna przy raptownym ochładzaniu do niskich temperatur może przejść bez skraplania w ciało stałe – lód. A zatem w odpowiednich warunkach wilgoć w fazie gazowej zawarta w porach i kapilarach materiału budowlanego może od razu zestalić się w lód. Ważną cechą wody jest napięcie powierzchniowe, które ma wartość stosunkowo niewysoką. Wynosi ono 72,8 dym/cm. Wiąże się z nim zdolność podciągania wody w rurkach włoskowatych wbrew sile ciążenia. Spowodowane jest to siłami przyciągania działającymi pomiędzy cieczą a ściankami rurki włoskowatej. Zdolność podciągania cieczy w rurce włoskowatej jest zależna od jej napięcia powierzchniowego, gęstości cieczy i średnicy rurki. W materiałach budowlanych, między innymi w wyrobach ceramiki budowlanej, istnieją rurki włoskowate (kapilary) o bardzo rozmaitym kształcie, dlatego trudno teoretycznie przewidzieć, jak prze biega w nich proces podciągania włoskowatego. Zależy on też od zwilżalności wody w stosunku do materiału. W kapilarach o kształcie zwężającym się i rozszerzającym ciecz zwilżająca gromadzi się w przewężeniach, natomiast niezwilżająca w rozszerzeniach porów. Przy podwyższeniu temperatury napięcie powierzchniowe cieczy maleje i wtedy ciecz niezwilżająca przemieszcza się w kapilarach w kierunku materiału o wyższej temperaturze, natomiast zwilżająca – w kierunku materiału o niższej temperaturze. [więcej w: lg l65 instrukcja, piec zgazowujący drewno, studnie głębinowe cena ]

Powiązane tematy z artykułem: lg l65 instrukcja piec zgazowujący drewno studnie głębinowe cena