Tworzy to razem strukture wybitnie otwarta, i struktura ta powoduje, ze lód jest substancja o nienormalnie malej gestosci

Tworzy to razem strukturę wybitnie otwartą, i struktura ta powoduje, że lód jest substancją o nienormalnie małej gęstości. Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość prawie o ok. 10%. Podczas topnienia lodu struktura czworościenna ulega częściowemu zniszczeniu, a cząsteczki wody zbliżają się do siebie i gęstość w związku z tym wzrasta. Wiele jednak wiązań wodorowych pozostaje i skupiska cząsteczek o otwartej budowie czworościennej utrzymują się dalej w wodzie, w temperaturze krzepnięcia. Ze wzrostem temperatury pozostałe ,struktury otwarte ulegają rozpadowi powodując dalszy wzrost gęstości wody. Dopiero w temperaturze 4°C następuje zwykłe rozszerzanie się wody spowodowane intensywnością ruchów cieplnych i gęstość wody zaczyna maleć z podnoszeniem się temperatury. Dla temperatury 4°C przypada więc maksimum gęstości wady. Woda może występować w trzech stanach skupienia: jako ciało stałe (lód), ciecz i para. Fazy te mogą współi stnieć w stanie równowagi zgodnie z regułą faz w jednym punkcie posiadającym zero stopni swobody. Jest to punkt, w którym przecinają się krzywe równowagi pomiędzy ciałem stałym i cieczą – krzywa topnienia, cieczą i parą – krzywa parowania, ciałem stałym i parą – krzywa sublimacji. Punkt potrójny dla wody można zdefiniować jako temperaturę topnienia lodu pod ciśnieniem jego własnej pary nasyconej. Określony jest on parametrami: ciśnienie 4,58 mm Hg. [więcej w: centrobud tarnów, centrobud, deska na ogrzewanie podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: centrobud deska na ogrzewanie podłogowe studnie głębinowe cena