Cement gipsowo zuzlowy.

Cement gipsowo żużlowy. W produkcji cementu gipsowozużlowego wykorzystane jest siarczanowe aktywowanie żużla. W tym wypadku aktywatorem jest surowy giPIS dwuwodny (CaS04 2H20) lub anhydryt (CaS04). Produkcja cementu gipsowożużlowego jest stosunkowo prosta. Polega ona na jednoczesnym zmieleniu Tł -7- 85010 żużla granulowanego wielkopiecowym, 12 -7- 18010 gipsu dwuwodnego lub anhydrytu i 2 -7- SOfo klinkieru lub cementu portlandzkiego. Continue reading „Cement gipsowo zuzlowy.”

Magazynowanie i pakowanie

Magazynowanie i pakowanie odbywa się tak samo jak w produkcji cementu portlandzkiego. Pod względem ekonomicznym produkcja cementu gipsowożużlowego jest znacznie tańsza niż cementu portlandzkiego lub hutniczego. Surowce bowiem są tanie, sam proces technologiczny nieskomplikowany, przy tym małe zużycie paliwa (tylko do suszenia żużla). Nakłady inwestycyjne budowy zakładu produkującego cement g. tpslowożużl9lwy są również małe, odpada bowiem zupełnie budowa oddziałów wydobycia i przygotowania surowca oraz wypalania klinkieru. Continue reading „Magazynowanie i pakowanie”

Kanaly otwarte

Według prof. Cz. Zakaszewskiego w kanałach ziemnych nie ubezpieczonych, w glinie, w dość grubym piasku, torfie średnio rozłożonym przyjmujemy zwykle dopuszczalną największą średnią prędkość wody 12. 3. Kanały otwarte Zaprojektowanie kanału otwartego sprowadza się do ustalenia: – trasy kanału, – profilu podłużnego, Przy głębokościach cieku innych niż 1 m należy uwzględnić współczynniki zmniejszające albo zwiększające prędkość w zależności od głębokości cieku: Skarpy rowów, ulegające uszkodzeniom wskutek rozmywania przez wody deszczowe spływające po skarpie lub wody gruntowe przesiąkające do rowu, zabezpiecza się przez darniowanie, rzadziej przez obsiew trawą. Continue reading „Kanaly otwarte”

Wpust uliczny w krawezniku ze studzienka osadnikowa

Wpust uliczny w krawężniku ze studzienką osadnikową Syfony (zamknięcia wodne) mają za zadanie nie dopuścić do wydzielania się na poziom ulicy gazów kanałowych. Stosowanie osadników w studzienkach wpustów deszczowych ma na celu ochronę kanałów przed odkładaniem się w nich osadów spłukiwanych z ulic. Szczególnie ważne jest to przy kanałach o małych spadkach zarówno nieprzełazowych, jak i przełazowych. Wpusty deszczowe wmontowane w krawężniku. Tego typu wpusty szczególnie nadają się do odprowadzenia wody z rynsztoka do równolegle ułożonego płytkiego kanału pod chodnikiem. Continue reading „Wpust uliczny w krawezniku ze studzienka osadnikowa”

Podlaczenie do kanalu ogólnosplawnego powieksza przeplywy w sieci

Według przepływów w poszczególnych odcinkach i ich spadków oblicza się średnice drenów. Odpływy z drenażu opaskowego kieruje się tak, jak i z drenażu systematycznego – do cieków lub rowów. Najczęściej stosowanym- drenażem na terenie miasta jest drenowanie pierścieniowe. Odpływy z tych układów kieruje się przeważnie do sieci kanalizacyjnej. Podłączenie do kanału deszczowego w sieci rozdzielczej nie sprawia żadnych trudności. Continue reading „Podlaczenie do kanalu ogólnosplawnego powieksza przeplywy w sieci”

Modul nasycenia Kinda

Moduł nasycenia Kinda, określający stopień nasycenia minerałów klinkieru lub cementu tlenkiem wapniowym. Produkcja cementu portlandzkiego Produkcja cementu portlandzkiego obejmuje następujące kolejne operacje: przygotowanie surowców i mieszanki, wypalanie; magazynowanie uzyskanego klinkieru, przemiał, silosowanie i workowanie. Przygotowanie surowców polega na skrupulatnym doborze produktów wyjściowych wg ustalonych modułów, opartych na dokładnych chemicznych analizach kontrolnych. Dobraną mieszankę poddaje się zmieleniu i wymieszaniu w celu uzyskania całkowitej jednorodności. Proces technologiczny zależy od własności surowców oraz typu pieców stosowanych do wypalania klinkieru cementowego. Continue reading „Modul nasycenia Kinda”

Podjeto szereg prób ustalenia optymalnego skladu granulometrycznego surowców dla produkcji poszczególnych asortymentów ceramiki budowlanej

Podjęto szereg prób ustalenia optymalnego składu granulometrycznego surowców dla produkcji poszczególnych asortymentów ceramiki budowlanej. Między innymi H. Winlkler określił na podstawie licznych badań wymagane uziarnienia dla mas roboczych stosowanych w ceramice budowlanej. Autor ten wyraża pogląd, że zachowanie ustalonych przez niego zawartości poszczególnych frakcji ziarn w masie roboczej gwarantuje, uzyskanie wyrobów o dostatecznej mrozoodporności, szczególnie dachówek. Skład granulometryczny mas roboczych do produkcji dachówek dobrany w aspekcie własności mrozoodpornych . Continue reading „Podjeto szereg prób ustalenia optymalnego skladu granulometrycznego surowców dla produkcji poszczególnych asortymentów ceramiki budowlanej”

Szybkosc wypalania wplywa w dominujacy sposób na strukture wewnetrzna wyrobów

Szybkość wypalania wpływa w dominujący sposób na strukturę wewnętrzną wyrobów. Zależnie od rodzaju surowców wchodzących w skład masy roboczej i grubości produkowanego asortymentu oraz sposobu prowadzenia ustawki w piecu, wyroby przy pewnej odpowiednio dużej szybkości wypalania mają we wnętrzu czerepu tzw. czarny rdzeń. Stanowi on część materiału wypalonego w warunkach redukcyjnych przy niedostatecznym dopływie powietrza, spowodowanym szybkim przebiegiem procesów fizykochemicznych na powierzchni wyrobów w wysokich temperaturach (powstawania fazy szklistej i zagęszczania się masy). Przy prowadzeniu badań stwierdzono dla niektórych surowców, że wzrost szybkości wypalania ma szczególny wpływ na powstawanie rdzenia redukcyjnego w zakresie temperatur ok. Continue reading „Szybkosc wypalania wplywa w dominujacy sposób na strukture wewnetrzna wyrobów”

Architektura 21szego wieku : Konkurs w Parku Olimpijskim Rio 2016

Igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie w Rio 2016, wraz z innymi dużymi imprezami zaplanowanymi na najbliższe lata, takimi jak Mistrzostwa Świata 2014 i Igrzyska Olimpijskie w 2011 roku, stwarzają ogromne możliwości rozwoju Rio de Janeiro.
Igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie w Rio 2016 są świętem sportu i będą źródłem transformacji dla miasta, promując dziedzictwo środowiskowe, architektoniczne, kulturalne i zrównoważone gospodarki, korzystające z miejskiego środowiska i jakości życia obywateli.
Park Olimpijski Rio 2016 znajduje się w jednym z czterech centrów olimpijskich zaplanowanych na rozwój Igrzysk w 2016 roku i koncentruje największą liczbę sprzętu sportowego i instalacji.
Jest to fundamentalna przestrzeń dla rozwoju igrzysk olimpijskich i dla żywotności Rio de Janeiro.
Podczas Igrzysk centrum skupi główne wydarzenia sportowe i zaoferuje duże sale spotkań dla publiczności, sponsorów i sportowców. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Konkurs w Parku Olimpijskim Rio 2016”