Kryjąc dach warto wybrać materiał przyjazny środowisku

width=300Możliwość uzyskania dotacji finansowej z Unii Europejskiej, przeznaczonej na budowę domu energooszczędnego, spowodowała większe zainteresowanie ludzi rozwiązaniami ekologicznymi. Co ciekawe, wzrasta liczba osób decydujących się w trakcie tworzenia pokrycia na zastosowanie materiałów sprzyjających naturze. Takie pokrycia dachowe są w pełni funkcjonalne, tak jak tradycyjne. Jednym ze stosowanych materiałów jest specjalna trzcina. Posiada ona bardzo dobre parametry cieplne, co przy stworzeniu warstwy o grubości 30-40 centymetrów, nie wymaga stosowania dodatkowego ocieplenia. Continue reading „Kryjąc dach warto wybrać materiał przyjazny środowisku”

Ekologiczne pokrycia dachowe

width=300Ze względu na rosnące zanieczyszczenie naszej planety, poprzez wyrzucanie nierozkładających się produktów np. w lasach, wzrasta potrzeba tworzenia rozwiązań ekologicznych mających na celu uchronić nas przed zagładą. Co ciekawe, tendencję tą obserwuje się również w branży budowlanej. Tworzone są alternatywne pokrycia dachowe, do których procesu produkcji wykorzystywane są tylko naturalne materiały bez dodatków tworzyw czy substancji chemicznych. Do tej grupy zaliczane są między innymi gonty drewniane, pokrycia z trzciny lub słomy oraz obecnie najmniej popularne dachy zielone. Continue reading „Ekologiczne pokrycia dachowe”

Cement hutniczy

Cement hutniczy. Cement hutniczy, znany od dawna i w szerokim zakresie ,stosowany w wielu krajach, otrzymuje się przez jednoczesne zmie-lenie klinkieru cementu portlandzkiego z granulowanym żużlem wielkopiecowym oraz z domieszką około 3010 gipsu dwu-wodnego Można również produkować przez oddzielne zmielenie klinkieru i żużla i następnie dokładne wymieszanie zmielonych materiałów. Warunki techniczne, którym powinien odpowiadać żużel użyty do produkcji cementu hutniczego, podane są w normie PN/B-23002 Żużel wielkopiecowy granulowany do produkcji spoiw hydraulicznych. Jednak nie tylko odpowiednia skład chemiczny warunkuje przydatność żużla do produkcji cementu hutniczego. Nie mniej ważnym czynnikiem jest jakość granulacji, to znaczy stopień zeszklenia żużla. Continue reading „Cement hutniczy”

CEMENT GLINOWY

CEMENT GLINOWY Surowce. Cement glinowy jest bo tworzywo hydrauliczne, składające się głównie z glinianu jednowapniowego (CaO• Ab03) które otrzymuje się przez stapianie lub spiekanie mieszaniny boksytu i wapna lub wapienia. Charakterystyczną cechą tego cementu jest szybkie twardnienie i wysoka wytrzymałość. Boksyty są to produkty rozkładu skał wybuchowych, zwłaszcza uboższych w krzemionkę. Powstały one w dalszym procesie działania wpływów atmosferycznych i wody na gliniany, które można uważać w tym wypadku za produkty przejściowe. Continue reading „CEMENT GLINOWY”

Wpust uliczny w krawezniku ze studzienka osadnikowa

Wpust uliczny w krawężniku ze studzienką osadnikową Syfony (zamknięcia wodne) mają za zadanie nie dopuścić do wydzielania się na poziom ulicy gazów kanałowych. Stosowanie osadników w studzienkach wpustów deszczowych ma na celu ochronę kanałów przed odkładaniem się w nich osadów spłukiwanych z ulic. Szczególnie ważne jest to przy kanałach o małych spadkach zarówno nieprzełazowych, jak i przełazowych. Wpusty deszczowe wmontowane w krawężniku. Tego typu wpusty szczególnie nadają się do odprowadzenia wody z rynsztoka do równolegle ułożonego płytkiego kanału pod chodnikiem. Continue reading „Wpust uliczny w krawezniku ze studzienka osadnikowa”

Rozstawienie drenów

Rozstawienie drenów można wyznaczać z następujących wzorów: przy, ułożeniu drenów na nieprzepuszczalnym podłożu ze wzoru Rothego L = 2(H-Srv~ a przy założeniu drenów w głębokich piaskach powyżej ich spągu ze wzoru Kostiakowa L = nkh – rozstawienie drenów, m, wzniesienie nieobniżonego zwierciadła wody gruntowej nad środkiem drenu, m, wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej pośrodku między drenami, m, współczynnik przepuszczalności gruntu, m/dn, – wysokość opadu dobowego miarodajna do obliczania przepływu w drenach, m/dn, – wzniesienie obniżonego zwierciadła, m, – średnica drenu, m. Wysokość opadu dobowego oblicza się przez podzielenie zaobserwowanej maksymalnej miesięcznej wysokości opadu przez liczbę dni z opadami i zmniejszenie dla miast skanalizowanych przez współczynnik wynoszący 3-; . -10, w zależności od rodzaju zabudowy. Dla śródmieścia o zabudowie zwartej stosuje się współczynnik zmniejszający odpływ równy 10, dla zabudowy półluźnej – 3, dla miast-ogrodów przy braku kanalizacji i odprowadzaniu wody rynsztokami – 1,5. Przyjmując np. Continue reading „Rozstawienie drenów”

wytworzony przez Devillea blok aluminiowy

W r. 1825 udało się Duńczykowi Oerstedowi, a w 2 lata później Niemcowi Wohlerowi wydzielić aluminium przez działanie metalicznego potasu na chlorek glinu. Otrzymali oni jednak metal pod postacią proszku, z którego nie udało się wytworzyć większych brył. Dopiero w r. 1852 Francuz Sainte-Claire Deville, zastępując potas znacznie tańszym metalicznym sodem, doprowadza do potanienia produkcji. Continue reading „wytworzony przez Devillea blok aluminiowy”

wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech pradnica

Dopiero wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech prądnica powoduje znaczną obniżkę cen energii elektrycznej, a przystosowanie jej w kilkanaście lat później do celów elektro-chemicznych daje podstawę do zastosowania elektrolizy w procesie wytwarzania aluminium. W 6 lat po opatentowaniu przez Halla i Herousta metody wytwarzania aluminium z jego tlenków uzyskuje Bayer w Niemczech patent na wytwarzanie tlenku aluminium z boksytu metodą, która dotychczas jest najczęściej stosowana». Od czasu wprowadzenia metody Halla i Heroulta produkcja światowa aluminium stale wzrasta: w r. 1890 wynosiła ona 200 t, w czasie pierwszej wojny światowej 200 000 t, w czasie drugiej wojny światowej dochodziła do 2000 ono t, a w r. Continue reading „wynaleziona w 1866 r. przez Siemensa w Niemczech pradnica”

Cement portlandzki

Cement portlandzki wypala się z surowców, których moduł zasadowości (hydrauliczny) waha się od 2,3 do 1,7, a zawartość w nich węglanu wapniowego odpowiada granicznym wartościom 81,0 do 75,2%. Istotne znaczenie dla charakterystyki cementu, jego własności i przydatności mai szereg modułów, czyli stosunków ilościowych pomiędzy poszczególnymi tlenkami. wchodzącymi w skład związków występujących w cemencie. Podajemy je według układu przytoczonego w pracy Ahrends i W. Cieślińskiego. Continue reading „Cement portlandzki”