Ksztalty i wymiary czerpaków

Kształty i wymiary czerpaków są różne. Czerpak, którego użyto we współzawodnictwie o najlepsze w Polsce wyniki w murowaniu zespołowym. Czerpak murarski ma dwa uchwyty ze względu na znaczną jego pojemność, wynoszącą około 10 litrów (pojemność małego wiadra), Zamiast czerpaka stosuje się także łopatę- czerpak z trzonkiem pomysłu radzieckiego murarza Malcewa. Zawartość zaprawy na łopacie jest kilkakrotnie mniejsza niż w czerpaku murarskim, ale praca łopatą jest łatwiejsza i wygodniejsza. Można nią również mieszać zaprawę w skrzyni. Continue reading „Ksztalty i wymiary czerpaków”

TECHNOLOGIA ALUMINIUM

TECHNOLOGIA ALUMINIUM 1. 1. RYS HISTORYCZNY Kolejność pojawienia się metali w powszechnym zastosowaniu nie idzie w parze z ich procentową zawartością w skorupie ziemskiej. Najpierw znalazła zastosowanie miedź, następnie żelazo, a dopiero później aluminium. Fakt ten łączy się z różnymi stopniami trudności oddzielania metali od innych składników występujących w rudach. Continue reading „TECHNOLOGIA ALUMINIUM”

Przekrój poprzeczny ustala sie w zaleznosci od przeplywu

Przekrój poprzeczny ustala się w zależności od przepływu. przyjętej szerokości dna kanału i pochylenia skarp. Zazwyczaj przyjmuje się przekrój trapezowy prosty lub złożony o pochyleniu skarp 1 : 1,5. W sporadycznych przypadkach można przyjmować przekrój prostokątny z dnem płaskim lub w formie łuku kołowego. Ilość wody, którą ma przeprowadzić kanał, wyznacza się zgodnie z zasadami przyjętymi do obliczania przepływów w kanałach krytych. Continue reading „Przekrój poprzeczny ustala sie w zaleznosci od przeplywu”

Modul hydrauliczny cementu oznacza stosunek skladnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwasnych

Moduł hydrauliczny cementu oznacza stosunek składnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwaśnych. Wartość modułu mieści się w granicach od 1,9 do 2,4; w warunkach produkcji polskiej granice te są znacznie węższe i wynoszą 2,0 do 2,2. Moduł krzemianowy cementu MK = Si02 A1203 + Fe203 Wartość modułu cementu portlandzkiego powinna się mieścić w granicach od 1,7 do 5,5. Moduł glinowy cementu MS = A1203 Fe,Os o wartości w granicach 1,5 do 2,5. Wprowadzenie tych modułów umożliwiło racjonalne zestawienie surowców do produkcji cementu. Continue reading „Modul hydrauliczny cementu oznacza stosunek skladnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwasnych”

metoda mokra jest szeroko stosowana

Dlatego też metoda mokra jest szeroko stosowana. Surowce wyjściowe, dozowane w odpowiednim stosunku, są przenoszone do zbiorników, w których ulegają rozdrobnieniu i wymieszaniu. Przez dodanie wody powstaje szlam o zawartości wody do 40%. Szlam ten przechodzi przez sito o prześwicie oczek 5 mm, a następnie jest kierowany za: pomocą pomp do młynów rurowych, przystosowanych do mielenia na mokro, W młynach uzyskuje się jednorodny szlam o konsystencji gęstej śmietany, który przechodzi do specjalnych zbiorników. Zbiorniki są zaopatrzone w mieszadła lub bełkotki z-e sprężonym powietrzem, co zapewnia dokładne przemieszanie i zhomogenizowanie masy oraz ewentualną jej korekturę przed wejściem do pieców obrotowych. Continue reading „metoda mokra jest szeroko stosowana”

Przy metodzie mokrej moga byc stosowane jedynie piece obrotowe

Przy metodzie mokrej mogą być stosowane jedynie piec-e obrotowe. Otrzymany przez wypalanie w piecu obrotowym klinkier cementowy podlega dalszej obróbce, tzw. zamagazynowaniu w halli i zmieleniu z dodatkami w młynach rurowych. Gotowy produkt przechowuje się w silosach i pakuje do worków, jak przy zastosowaniu metody poprzedniej . Przemysł cementowy produkuje następujące gatunki cementów: cement portlandzki marki 250, 350 i 400, cement murarski marki 150, cement hutniczy marki 250, cement szybkosprawny marki 400 oraz cement ekspansywny. Continue reading „Przy metodzie mokrej moga byc stosowane jedynie piece obrotowe”

Szybkosc wypalania wplywa w dominujacy sposób na strukture wewnetrzna wyrobów

Szybkość wypalania wpływa w dominujący sposób na strukturę wewnętrzną wyrobów. Zależnie od rodzaju surowców wchodzących w skład masy roboczej i grubości produkowanego asortymentu oraz sposobu prowadzenia ustawki w piecu, wyroby przy pewnej odpowiednio dużej szybkości wypalania mają we wnętrzu czerepu tzw. czarny rdzeń. Stanowi on część materiału wypalonego w warunkach redukcyjnych przy niedostatecznym dopływie powietrza, spowodowanym szybkim przebiegiem procesów fizykochemicznych na powierzchni wyrobów w wysokich temperaturach (powstawania fazy szklistej i zagęszczania się masy). Przy prowadzeniu badań stwierdzono dla niektórych surowców, że wzrost szybkości wypalania ma szczególny wpływ na powstawanie rdzenia redukcyjnego w zakresie temperatur ok. Continue reading „Szybkosc wypalania wplywa w dominujacy sposób na strukture wewnetrzna wyrobów”

Budownictwo wczoraj i dzis : Wideo: „Bez tytułu” Ai Weiwei

Występujący do 17 maja w Northwest Labs, wyczekiwana wystawa Harvard University Graduate School of Design, The Divine Comedy, zawiera główne prace, w tym Ai Weiwei.
S Bez tytułu ..
Wystawa Boska Komedia jest eksploracją wyłaniającej się dziedziny eksperymentalnej praktyki przestrzennej, w której dzisiaj skupiają się na sprawach sztuki, projektowania i aktywizmu.
Oświadczenie Kuratora z Sanford Kwinter Praca Untitled, przedstawiona tutaj, podaje do publicznej wiadomości wyniki rocznego.
Obywateli. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Wideo: „Bez tytułu” Ai Weiwei”

Architektura 21szego wieku : AD Recommends: Best of the Week

Domy, muzea i zapomniane zabytki Jugosławii.
Cała część naszego wyboru najlepszych z zeszłego tygodnia.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Betonowa szczelina House / AZL architekci Betonowa szczelina House to współczesna konkretna rezydencja położona w spokojnej dzielnicy Nanjing w dzielnicy Kuomingtang.
Cała konstrukcja i dach są wykonane z betonu wciśniętego w niestandardową formę, wykonaną ręcznie z pięciocentymetrowych poziomych pasów drewna, aby pozostać w skali z sąsiednimi stuletnimi budynkami z cegły (czytaj dalej.) Sines Center for the Arts / Aires Mateus Budynek znajduje się na początku głównej ulicy łączącej miasto z morzem i wyznacza tradycyjne wejście do historycznego jądra. Continue reading „Architektura 21szego wieku : AD Recommends: Best of the Week”

Budownictwo i architektura : Edmonton Eskimos Field House i Muliti-Use Recreation Complex / MacLennan Jaunkalns Miller Architekci

01 Miasto Edmonton i klub piłkarski Edmonton Eskimo wybrali MacLennana Jaunkalns Miller Architects, z lokalnymi partnerami HIP Architekci, jako głównego konsultanta do rozwoju kompleksu rekreacyjnego Multi-Use 96 milionów i Domu Polowego dołączonego do południowego krańca Edmonton na stadionie Commonwealth Stadium.
MJMA została zaproszona i wybrana z listy 12 architektów sportu i społeczności z całej Kanady w ramach tego bardzo widocznego projektu.
MJMA współpracuje z wieloma grupami klientów, różnymi interesariuszami oraz wyznaczonym kierownikiem budowy, Clark Builder, aby zapewnić etapową i szybką lokalizację być otwartym na Puchar Szary w 2010 roku, z pozostałym kompleksem rekreacyjnym, aby otworzyć wiosnę 2012.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Budownictwo i architektura : Edmonton Eskimos Field House i Muliti-Use Recreation Complex / MacLennan Jaunkalns Miller Architekci”