Ostrze przecinaka

Ostrze przecinaka jest spłaszczone na całej szerokości Długość przecinaków jest rozmaita, w zależności od przeznaczenia (2Q_+60 cm). Przecinak stosuje się do wykuwania otworów, gniazd i przy drobnych rozbiórkach. Pucka jest to młotek z krótkim trzonkiem o ciężarze 3+8 kg. Pucką uderza się w przecinak lub przebijak, powodując kruszenie się muru. Pucki używa się ponadto do tłuczenia gruzu ceglanego lub betonowego. Continue reading „Ostrze przecinaka”

Rozrózniamy dwie grupy narzedzi i sprzetu pomocniczego

Rozróżniamy dwie grupy narzędzi i sprzętu pomocniczego; a) narzędzia używane przez pomocników murarskich do samodzielnego wykonywania robót pomocniczych, jak np. przecinaki, pucki, przebijaki itp. ; b) narzędzia i sprzęt do transportu i magazynowania materiałów na miejscu pracy, jak kastry, skrzynie do noszenia zaprawy, skrzynie do składowania zaprawy, szafliki, szkopki, taczki do przewozu cegły, kozy, uchwyty, pojemniki itp. Przecinak (zwany również meslem) jest właściwie narzędziem ślusarskim, ale ma duże zastosowanie w budownictwie. Przecinaki wykonuje się ze stali. Continue reading „Rozrózniamy dwie grupy narzedzi i sprzetu pomocniczego”

Spuszczanie wód gruntowych do kanalu odbywa sie tylko od czasu do czasu

Spuszczanie wód gruntowych do kanału odbywa się tylko od czasu do czasu. Często w studzienkach zbiorczych instaluje się pompy, uruchamiane automatycznie po podniesieniu się zwierciadła wody gruntowej do określonego poziomu. Zasady projektowania drenażu pierścieniowego i jego wykonanie jest w wielu punktach podobne do zasad, stosowanych przy drenażu opaskowym. Jeżeli ułożenie pierścienia zewnętrznego nie wystarcza do pewnego obniżenia zwierciadła wód gruntowych poniżej podłogi pomieszczeń pod- ziemnych budynku, wówczas konieczne jest ułożenie również pierścienia, wewnętrznego bezpośrednio pod tymi pomieszczeniami . Występuje to przede wszystkim przy dużych powierzchniach i przy wodach naporowych od dołu. Continue reading „Spuszczanie wód gruntowych do kanalu odbywa sie tylko od czasu do czasu”

Wlasnosci chemiczne, fizyczne i wytrzymalosciowe cementów produkowanych w Polsce

Własności chemiczne, fizyczne i wytrzymałościowe cementów produkowanych w Polsce oraz ich metody badań regulują odpowiednie normy. Czynniki wpływające na jakość cementu Jakość cementu portlandzkiego zależy od następujących czynników: właściwego składu chemicznego, prawidłowego prowadzenia procesu technologicznego (przygotowanie mieszanki, właściwe wypalanie ze szczególnym uwzględnieniem dostatecznego okresu spiekania, szybkość chłodzenia) i wreszcie od właściwego zmielenia gotowego produktu. Najistotniejszymi składnikami cementu portlandzkiego są: alit, belit i brownmilleryt. Alit (omaczany w skrócie C3S) tworzy bezbarwne kryształy układu jednoskośnego lub rombowego. Spośród wszystkich minerałów wchodzących w skład klinkieru cementowego – alit odznacza się najsilniejszymi własnościami hydraulicznymi i wydziela znaczne ilości ciepła (120 kcal/g). Continue reading „Wlasnosci chemiczne, fizyczne i wytrzymalosciowe cementów produkowanych w Polsce”

Zjawisko to moze tlumaczyc miedzy innymi powstawanie wilgotnych plam na obmurzu w wypadku obnizenia sie temperatury

Zjawisko to może tłumaczyć między innymi powstawanie wilgotnych plam na obmurzu w wypadku obniżenia się temperatury. Ceramiczne materiały budowlane o czerepie porowatym, niespieczonym są materiałami dobrze zwilżalnymi przez wodę, wskutek czego łatwo i intensywnie przebiega w nich podciąganie włoskowate i przemieszczanie się wilgoci. Woda w nich zawarta stanowi przeważnie rozcieńczony roztwór elektrolitów (soli siarczanowych, wodorotlenku wapniowego itp. ). Substancje te często sprzyjają zwiększeniu się napięcia powierzchniowego, a zatem podciąganiu włoskowatemu wody i przemieszczaniu się wilgoci. Continue reading „Zjawisko to moze tlumaczyc miedzy innymi powstawanie wilgotnych plam na obmurzu w wypadku obnizenia sie temperatury”

Stosowanie formowania prózniowego pozwala na uzyskanie wyrobów o mniejszej nasiakliwosci w tych samych warunkach wypalania

Stosowanie formowania próżniowego pozwala na uzyskanie wyrobów o mniejszej nasiąkliwości w tych samych warunkach wypalania. Tym też należy tłumaczyć zwiększenie się ich mrozoodporności. Podobny wpływ na mrozoodporność może mieć formowanie wyrobów z masy roboczej o podwyższonej temperaturze, ogrzewanej parą w prasie formierskiej. Stwierdzono, że stosowanie naparzania masy roboczej do temperatury przeważnie 40-:-70, a nawet 100°C pozwala znacznie zwiększyć wytrzymałość mechaniczną półfabrykatów i gotowych wyrobów. Zapobiega to też występowaniu w nich pęknięć suszarnianych i piecowych oraz strukturalnych. Continue reading „Stosowanie formowania prózniowego pozwala na uzyskanie wyrobów o mniejszej nasiakliwosci w tych samych warunkach wypalania”

Budownictwo i architektura : BIG wygrywa konkurs na zaprojektowanie dużego Centrum Kultury w Albanii

Dzięki uprzejmości BIG BIG, Martha Schwartz Landscape, Buro Happold, Speirs & Major, Lutzenberger & Lutzenberger i Global Cultural Asset Management ogłoszono dzisiaj zwycięski zespół międzynarodowego konkursu na projekt nowego kompleksu kulturalnego o powierzchni 27 000 m2 w Albanii, składającego się z Meczet, Centrum Islamskie i Muzeum Harmonii Religijnej.
Więcej zdjęć i pełne informacje prasowe po przerwie.
Stolica Tirany przechodzi miejską transformację, która obejmuje odnawianie i odnawianie istniejących budynków, budowę szeregu nowych publicznych i prywatnych struktur miejskich oraz pełną rekonceptualizację placu Scanderbeg.
Ten ważny plac jest miejscem nowego kompleksu kulturalnego, który składa się z Meczetu, Centrum Islamskiego i Muzeum Harmonii Religijnej.
Dzięki uprzejmości BIG Albania znajduje się skrzyżowanie trzech głównych religii: prawosławnego chrześcijaństwa; Katolicyzm; i islam. Continue reading „Budownictwo i architektura : BIG wygrywa konkurs na zaprojektowanie dużego Centrum Kultury w Albanii”

Budownictwo i architektura : Silvertree Residential Eco-Tower / Studio RHE

Dzięki uprzejmości Studio RHE Silvertree, zaprojektowanego przez Studio RHE, jest przełomowym 24-piętrowym.
Zielonym.
wieża mieszkalna znajduje się w londyńskich Royal Docks.
Zostało ono zatwierdzone do planowania i rozpocznie się latem 2011 r.
Wieża wielofunkcyjna będzie składać się z 161 wysokiej jakości 2-3 pokojowych apartamentów, powierzchni handlowej i biurowej oraz kawiarni. Continue reading „Budownictwo i architektura : Silvertree Residential Eco-Tower / Studio RHE”

Budownictwo wczoraj i dzis : Muzeum modeli Richarda Meiera w Long Island City Reopens

Richard Meier & Partners Richard Meier & Partners z przyjemnością ogłasza oczekiwane ponowne otwarcie Muzeum Modelu Richarda Meiera w Long Island City w piątek, 13 maja 2011 r.
Rzuca okiem na proces, który stał się jego ponad 40-letnią karierą jako architekta Pan Meier po raz piąty z rzędu prezentuje szeroką gamę prac dla publiczności.
Dalsze informacje po przerwie.
Przestrzeń zajmuje 3600 stóp kwadratowych i funkcje działa od 1960 roku do chwili obecnej.
Najważniejsze w muzeum są modele prezentacji na dużą skalę i modele studyjne Getty Center w Los Angeles, instytucji powszechnie uważanej za najbardziej ambitny projekt pana Meiera i wymagającej piętnastu lat. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Muzeum modeli Richarda Meiera w Long Island City Reopens”