Liczba wpustów i ich rozstawienie

Liczba wpustów i ich rozstawienie jest uzależnione przede wszystkim od wielkości odpływów z ulic, co z kolei zależne jest od wielkości powierzchni szczelnych, Maksymalna przepustowość jednego wpustu ulicznego wynosi do 10 l/sek. Szczególnie z dużą uwagą należy rozmieszczać wpusty deszczowe na skrzyżowaniu ulic oraz w ulicach o dużych spadach podłużnych. Na ogół wpusty pośrednie zainstalowane w rynsztokach na dużych ciągłych spadach właściwie nie odbierają wód płynących nawet rynsztokiem, a przez to wszystkie wody z ulicy spływają w dół do wpustów wbudowanych na przejściach z dużego spadu na mały lub w zagłębieniach z różnokierunkowymi spadami. Przy podłączaniu wpustów ulicznych do kanałów deszczowych sieci rozdzielczej nie stosuje się ani syfonów, ani osadników. Przy podłączaniu wpustów do kanałów ogólno spławnych z reguły powinno się stosować zarówno syfony, jak i osadniki. Continue reading „Liczba wpustów i ich rozstawienie”

metoda mokra jest szeroko stosowana

Dlatego też metoda mokra jest szeroko stosowana. Surowce wyjściowe, dozowane w odpowiednim stosunku, są przenoszone do zbiorników, w których ulegają rozdrobnieniu i wymieszaniu. Przez dodanie wody powstaje szlam o zawartości wody do 40%. Szlam ten przechodzi przez sito o prześwicie oczek 5 mm, a następnie jest kierowany za: pomocą pomp do młynów rurowych, przystosowanych do mielenia na mokro, W młynach uzyskuje się jednorodny szlam o konsystencji gęstej śmietany, który przechodzi do specjalnych zbiorników. Zbiorniki są zaopatrzone w mieszadła lub bełkotki z-e sprężonym powietrzem, co zapewnia dokładne przemieszanie i zhomogenizowanie masy oraz ewentualną jej korekturę przed wejściem do pieców obrotowych. Continue reading „metoda mokra jest szeroko stosowana”

Zagadnienie mrozoodpornosci materialów budowlanych, a szczególnie dachówek, juz od wielu lat jest przedmiotem badan naukowych

Zagadnienie mrozoodporności materiałów budowlanych, a szczególnie dachówek, już od wielu lat jest przedmiotem badań naukowych. Pomimo to jeszcze bardzo wiele problemów z tej dziedziny nie zostało rozwiązanych. Szczególną trudność nastręcza ustalenie odpowiedniej metodyki badań wyrobów, która by pozwalała w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się o mrozoodporności. Stwierdzono, że dotychczas stosowane metody w niektórych przypadkach zawodzą i dają wyniki niezgodne z jakością wyrobów. MECHANIZM KOROZJI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ POD WPŁYWEM NISKICH TEMPERATUR 3. Continue reading „Zagadnienie mrozoodpornosci materialów budowlanych, a szczególnie dachówek, juz od wielu lat jest przedmiotem badan naukowych”

Architektura 21szego wieku : Corazon Sur Pueblo / Rondero Carpena Arquitectos, Luisa Marti i COR & amp; Wzmacniacz

Dzięki uprzejmości Rondero Carpena Arquitectos, Luisa Marti i COR & Partners Corazon Sur Pueblo jest propozycją dla parku bibliotecznego, który będzie funkcjonował jako centrum Puebla w Meksyku, mieście, w którym brakuje infrastruktury, usług i edukacji.
Rondero Carpena Arquitectos, Luisa Marti i COR & Partners przewidują program architektoniczny, który ożywi kluczowe części sąsiedztwa i stworzy zrównoważony system społeczny, w którym ludzie doświadczą wyższej jakości życia, edukacji i poszerzenia możliwości.
Czytaj dalej, aby uzyskać informacje na temat tej propozycji po przerwie.
Propozycja przewiduje realizację parku pełnego terenów zielonych i sportów dla pieszych, wraz z budynkiem lub centralną osią kompleksu, który ma na celu wywołać zmiany społeczne i rozwój, który promuje spotkania obywatelskie, działania edukacyjne i rekreacyjne.
Budowa zbiorowego podejścia do nowe wyzwania związane z kulturą cyfrową, budowanie i wzmacnianie organizacji sąsiedzkich. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Corazon Sur Pueblo / Rondero Carpena Arquitectos, Luisa Marti i COR & amp; Wzmacniacz”

Architektura 21szego wieku : Hermans Square / Arhimetrics + Enota

Dzięki uprzejmości Arhimetrics + Enota Herman.
S Square, nowego biznesowego budynku mieszkalnego Arhimetrics + Enota, znajduje się w ważnym miejscu w starym centrum miasta w Celje.
Teren przeznaczony pod budowę jest częścią większego zdegradowanego niezabudowanego obszaru, który przez dziesięciolecia był nieco zapomniany i zwolniony z rozwoju miasta.
Przez lata powstała wokół niej bardzo niejednorodna struktura.
w tkance miejskiej, która była nietknięta przez długi czas. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Hermans Square / Arhimetrics + Enota”

Budownictwo i architektura : Eroding the Edge: Urban Landscape w Kijowie Competition / INDEX Architecture

Dzięki uprzejmości INDEX Architecture Australijska praktyka INDEX Architecture znalazł się na liście finalistów konkursu Urban Landscape w Kijowie na Euro 2012 .
zawody.
Konkurs, który został niedawno zakończony na CANaction 2011 Architecture Festival w Kijowie, szukał propozycji rozwiązania niektórych utajonych problemów miejskich, z jakimi boryka się dzisiejsze miasto, i zaproponował rozwiązania, które można by zrealizować przed meczem EURO 2012, na którym Ukraina jest -hosting z Polską.
Propozycja INDEX miała na celu ponowne połączenie miasta Kijowa z jego nabrzeżem i rzeką Dniepr w projekcie zwanym.
Eroding the Edge .. Continue reading „Budownictwo i architektura : Eroding the Edge: Urban Landscape w Kijowie Competition / INDEX Architecture”

Nowoczesna architektura : OMA rozpoczyna kampanię na nowym kampusie Chu Hai College w Hong Kongu

OMA Przełomowe dzieło ma miejsce dzisiaj w nowym kampusie Chu Hai College of Higher Education w Hongkongu, zaprojektowanym przez OMA.
Kampus ułatwi spotkania między studentami z różnych działów w zielonym otoczeniu i zaoferuje nową tożsamość uczelni.
Kampus otworzy swoje podwoje w 2013 roku.
Więcej zdjęć i pełne informacje prasowe po przerwie.
Odpowiedzialny za partnera David Gianotten komentuje: Jesteśmy podekscytowani tym wyjątkowym projektem, który zapewni 4000 uczniom nowe, inspirujące i przyjazne środowisko do nauki. Continue reading „Nowoczesna architektura : OMA rozpoczyna kampanię na nowym kampusie Chu Hai College w Hong Kongu”

Budownictwo wczoraj i dzis : In Progress: Hostel, Company Retreat and Training Center / Zoka Zola Architecture + Urban Design

Zoka Zola jest firmą architektoniczną, która jest zainteresowana wysokim stopniem optymalizacji, która jest wynikiem serii wynalazków.
podobnie jak wynalazki i optymalizacje prowadzące do lotu człowieka od wczesnych szybowców i latających maszyn do samolotu.
gdzie cechy, kształt i wykorzystanie każdego elementu są ściśle powiązane z każdym innym elementem.
Tam, gdzie każdy element można cieszyć się samodzielnie, a jednocześnie jest istotną częścią całego zgromadzenia.
Te wynalazki w zakresie optymalizacji przyczyniają się do tworzenia użytecznych strategii w architekturze, ponieważ każdy zespół jest zoptymalizowany pod kątem bardzo specyficznych warunków. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : In Progress: Hostel, Company Retreat and Training Center / Zoka Zola Architecture + Urban Design”

Ze swiata architektury – Estetyka inwazyjna: Manifest na rzecz ożywienia tożsamości architektonicznej w rozwijających się krajach

Dubai.
.
Daniel Cheong Weszliśmy w erę.
Modernizacji ., prowadzonej przez świat zachodni.
W dobie niespotykanej wcześniej ekspansji demograficznej rozwój infrastruktury rozwija się, by zaspokoić popyt z podażą. Continue reading „Ze swiata architektury – Estetyka inwazyjna: Manifest na rzecz ożywienia tożsamości architektonicznej w rozwijających się krajach”