Cement gipsowo zuzlowy.

Cement gipsowo żużlowy. W produkcji cementu gipsowozużlowego wykorzystane jest siarczanowe aktywowanie żużla. W tym wypadku aktywatorem jest surowy giPIS dwuwodny (CaS04 2H20) lub anhydryt (CaS04). Produkcja cementu gipsowożużlowego jest stosunkowo prosta. Polega ona na jednoczesnym zmieleniu Tł -7- 85010 żużla granulowanego wielkopiecowym, 12 -7- 18010 gipsu dwuwodnego lub anhydrytu i 2 -7- SOfo klinkieru lub cementu portlandzkiego. Continue reading „Cement gipsowo zuzlowy.”

Magazynowanie i pakowanie

Magazynowanie i pakowanie odbywa się tak samo jak w produkcji cementu portlandzkiego. Pod względem ekonomicznym produkcja cementu gipsowożużlowego jest znacznie tańsza niż cementu portlandzkiego lub hutniczego. Surowce bowiem są tanie, sam proces technologiczny nieskomplikowany, przy tym małe zużycie paliwa (tylko do suszenia żużla). Nakłady inwestycyjne budowy zakładu produkującego cement g. tpslowożużl9lwy są również małe, odpada bowiem zupełnie budowa oddziałów wydobycia i przygotowania surowca oraz wypalania klinkieru. Continue reading „Magazynowanie i pakowanie”

Umiejetne poslugiwanie sie czerpakiem tynkarskim

Umiejętne posługiwanie się czerpakiem tynkarskim zmniejsza wysiłek robotnika, gdyż jednym rzutem pokrywa on znacznie większą powierzchnię niż kielnią. Praca czerpakiem tynkarskim wymaga jednak umiejętności . i wprawy oraz dokładnego opanowania ruchów. Listwy do tynkowania pomysłu tynkarza Fronczaka ze Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego Nr 2 w Warszawie zastępują tradycyjne pasy kierunkowe. Listwy te, długości 1,6 m, są wykonane z teownika NP 25 (wysokość i szerokość stopki 25 mm) i umocowane specjalnymi zaczepami do haków wbitych w spoiny muru. Continue reading „Umiejetne poslugiwanie sie czerpakiem tynkarskim”

Zracjonalizowana klamra do przekladania sznura

Zracjonalizowana klamra do przekładania sznura . Klamra ta ma jedno ramię w postaci ostrego trzpienia, służącego do wbijania klamry w spoinę muru, drugi, tępo zakończony trzpień klamry służy do przywiązywania i ustawiania sznura. Jednorazowe wbicie w mur klamry pozwala na czterokrotne podwyższanie sznura. Dla zapobieżenia zwisaniu sznura między klamrami powinien on być oparty co 4+5 m o cegły wysunięte poza lico muru na 3+ ; -4 cm. Z góry należy sznur przycisnąć cegłą w taki sposób, aby był on naciągnięty na poziomie górnej wznoszonej warstwy muru w odległości 3+5 mm od lica muru. Continue reading „Zracjonalizowana klamra do przekladania sznura”

Ostrze przecinaka

Ostrze przecinaka jest spłaszczone na całej szerokości Długość przecinaków jest rozmaita, w zależności od przeznaczenia (2Q_+60 cm). Przecinak stosuje się do wykuwania otworów, gniazd i przy drobnych rozbiórkach. Pucka jest to młotek z krótkim trzonkiem o ciężarze 3+8 kg. Pucką uderza się w przecinak lub przebijak, powodując kruszenie się muru. Pucki używa się ponadto do tłuczenia gruzu ceglanego lub betonowego. Continue reading „Ostrze przecinaka”

Skrzynia (kastra) murarska

Skrzynia (kastra) murarska drewniana na nóżkach z żelaza okrągłego o średnicy 10-; -. 12 mm. Dostarczanie cegły w ramkach i układanie jej równo w odpowiedniej odległości od muru usprawnia znacznie pracę murarza lub podręcznego. Oprócz taczek drewnianych do przewożenia cegły i pustaków oraz materiałów sypkich i zaprawy częściej używa się taczek metalowych. Taczki metalowe odznaczają się lekką i trwałą konstrukcją umożliwiającą wygodne i szybkie przewożenie materiałów. Continue reading „Skrzynia (kastra) murarska”

Przekrój poprzeczny ustala sie w zaleznosci od przeplywu

Przekrój poprzeczny ustala się w zależności od przepływu. przyjętej szerokości dna kanału i pochylenia skarp. Zazwyczaj przyjmuje się przekrój trapezowy prosty lub złożony o pochyleniu skarp 1 : 1,5. W sporadycznych przypadkach można przyjmować przekrój prostokątny z dnem płaskim lub w formie łuku kołowego. Ilość wody, którą ma przeprowadzić kanał, wyznacza się zgodnie z zasadami przyjętymi do obliczania przepływów w kanałach krytych. Continue reading „Przekrój poprzeczny ustala sie w zaleznosci od przeplywu”

WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE WODY MAJACE WPLYW NA MROZOODPORNOSC

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE WODY MAJĄCE WPŁYW NA MROZOODPORNOŚĆ. Korozja ceramicznych materiałów budowlanych spowodowana działaniem niskich temperatur zależna jest przede wszystkim od specyficznych własności fizykochemicznych wody . Woda jest cieczą przezroczystą. Objętość wielu substancji zmniejsza się ze spadkiem temperatury, a więc gęstość ich w tym wypadku rośnie. Woda natomiast ma bardzo niezwykłą własność, mianowicie w temperaturze 4°C, jej gęstość wykazuje maksimum. Continue reading „WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE WODY MAJACE WPLYW NA MROZOODPORNOSC”