Ksztalty i wymiary czerpaków

Kształty i wymiary czerpaków są różne. Czerpak, którego użyto we współzawodnictwie o najlepsze w Polsce wyniki w murowaniu zespołowym. Czerpak murarski ma dwa uchwyty ze względu na znaczną jego pojemność, wynoszącą około 10 litrów (pojemność małego wiadra), Zamiast czerpaka stosuje się także łopatę- czerpak z trzonkiem pomysłu radzieckiego murarza Malcewa. Zawartość zaprawy na łopacie jest kilkakrotnie mniejsza niż w czerpaku murarskim, ale praca łopatą jest łatwiejsza i wygodniejsza. Można nią również mieszać zaprawę w skrzyni. Continue reading „Ksztalty i wymiary czerpaków”

Ostrze przecinaka

Ostrze przecinaka jest spłaszczone na całej szerokości Długość przecinaków jest rozmaita, w zależności od przeznaczenia (2Q_+60 cm). Przecinak stosuje się do wykuwania otworów, gniazd i przy drobnych rozbiórkach. Pucka jest to młotek z krótkim trzonkiem o ciężarze 3+8 kg. Pucką uderza się w przecinak lub przebijak, powodując kruszenie się muru. Pucki używa się ponadto do tłuczenia gruzu ceglanego lub betonowego. Continue reading „Ostrze przecinaka”

Skrzynia (kastra) murarska

Skrzynia (kastra) murarska drewniana na nóżkach z żelaza okrągłego o średnicy 10-; -. 12 mm. Dostarczanie cegły w ramkach i układanie jej równo w odpowiedniej odległości od muru usprawnia znacznie pracę murarza lub podręcznego. Oprócz taczek drewnianych do przewożenia cegły i pustaków oraz materiałów sypkich i zaprawy częściej używa się taczek metalowych. Taczki metalowe odznaczają się lekką i trwałą konstrukcją umożliwiającą wygodne i szybkie przewożenie materiałów. Continue reading „Skrzynia (kastra) murarska”

Spuszczanie wód gruntowych do kanalu odbywa sie tylko od czasu do czasu

Spuszczanie wód gruntowych do kanału odbywa się tylko od czasu do czasu. Często w studzienkach zbiorczych instaluje się pompy, uruchamiane automatycznie po podniesieniu się zwierciadła wody gruntowej do określonego poziomu. Zasady projektowania drenażu pierścieniowego i jego wykonanie jest w wielu punktach podobne do zasad, stosowanych przy drenażu opaskowym. Jeżeli ułożenie pierścienia zewnętrznego nie wystarcza do pewnego obniżenia zwierciadła wód gruntowych poniżej podłogi pomieszczeń pod- ziemnych budynku, wówczas konieczne jest ułożenie również pierścienia, wewnętrznego bezpośrednio pod tymi pomieszczeniami . Występuje to przede wszystkim przy dużych powierzchniach i przy wodach naporowych od dołu. Continue reading „Spuszczanie wód gruntowych do kanalu odbywa sie tylko od czasu do czasu”

Zdarzaja sie równiez przypadki stosowania, tylko drenazu wewnetrznego

Zdarzają się również przypadki stosowania, tylko drenażu wewnętrznego. Przy drenowaniu istniejących budynków występuje często poważna trudność uzgodnienia niezbędnej głębokości drenowania z głębokością założenia fundamentów budynków. Minimalna bezpieczna odległość drenów zewnętrznych od fundamentów budynku wynosi 2,5 m. Przy płytkim wewnętrznym drenowaniu odległość ta może być zmniejszona. Dobrze wykonany drenaż – dostateczna odległość drenów od fundamentów budynku, prawidłowy dobór głębokości założenia drenów i materiału na obsypkę drenów – nie może powodować wymywania drobnych cząstek gruntu spod fundamentów i zagrażać budynkowi. Continue reading „Zdarzaja sie równiez przypadki stosowania, tylko drenazu wewnetrznego”

TECHNOLOGIA ALUMINIUM

TECHNOLOGIA ALUMINIUM 1. 1. RYS HISTORYCZNY Kolejność pojawienia się metali w powszechnym zastosowaniu nie idzie w parze z ich procentową zawartością w skorupie ziemskiej. Najpierw znalazła zastosowanie miedź, następnie żelazo, a dopiero później aluminium. Fakt ten łączy się z różnymi stopniami trudności oddzielania metali od innych składników występujących w rudach. Continue reading „TECHNOLOGIA ALUMINIUM”

Modul nasycenia Kinda

Moduł nasycenia Kinda, określający stopień nasycenia minerałów klinkieru lub cementu tlenkiem wapniowym. Produkcja cementu portlandzkiego Produkcja cementu portlandzkiego obejmuje następujące kolejne operacje: przygotowanie surowców i mieszanki, wypalanie; magazynowanie uzyskanego klinkieru, przemiał, silosowanie i workowanie. Przygotowanie surowców polega na skrupulatnym doborze produktów wyjściowych wg ustalonych modułów, opartych na dokładnych chemicznych analizach kontrolnych. Dobraną mieszankę poddaje się zmieleniu i wymieszaniu w celu uzyskania całkowitej jednorodności. Proces technologiczny zależy od własności surowców oraz typu pieców stosowanych do wypalania klinkieru cementowego. Continue reading „Modul nasycenia Kinda”

Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia sie do dluzszej zywotnosci obiektów nimi wylozonych

Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia się do dłuższej żywotności obiektów nimi wyłożonych. Wszystkie materiały ogniotrwałe wypalane i chemicznie wiązane należy przewozić w wagonach krytych, należycie oczyszczonych przed załadowaniem. Poszczególne elementy należy ostrożnie układać i wyładowywać oraz magazynować pod nakryciem chroniącym przed zawilgoceniem i szkodliwym działaniem atmosferycznym. Stwierdzono bowiem, że np. wytrzymałość mechaniczna, a zatem zwartość większości wyrobów ogniotrwałych, ulega wydatnemu obniżeniu w przypadku niewłaściwego ich przechowywania. Continue reading „Zabezpieczenie przed niszczeniem i uszkodzeniem takich wyrobów wybitnie przyczynia sie do dluzszej zywotnosci obiektów nimi wylozonych”