Zuzel suszy sie w suszarniach bebnowych obrotowych

Żużel suszy się w suszarniach bębnowych obrotowych, takich samych, jakich używa się w cementownictwie do suszenia surowców i węgla. Temperatura żużla w czasie suszenia nie powinna przekraczać 600°C. W wyższej temperaturze następuje odszklenie się żużla, polegające na krystalizacji pewnej ilości zeszklonych poprzednio minerałów. Na skutek odszklenia żużel traci częściowo swe własności hydrauliczne. Przemiał cementu hutniczego odbywa się w taki sam sposób jak i cementu portlandzkiego. Continue reading „Zuzel suszy sie w suszarniach bebnowych obrotowych”

Cement hutniczy

Również szybkość, z jaką ciepło się wydziela, jest mniejsza z powodu wolniejszego przebiegu hydratacji żużla. Żużel w cemencie hutniczym nie jest więc obojętnym dodatkiem lub balastem, lecz czynnym składnikiem, który bierze udział podczas wiązania i twardnienia cementu. Własności i zastosowanie cementu hutniczego. Ogólne własności cementu hutniczego, jak stopień zmielenia, zmiana objętości i wytrzymałość, są takie same jak cementu portlandzkiego, przy czym stopień zmielenia jest przeważnie nieco mniejszy. Cement hutniczy pod względem wytrzymałości dzieli się również na marki. Continue reading „Cement hutniczy”

Ksztalty i wymiary czerpaków

Kształty i wymiary czerpaków są różne. Czerpak, którego użyto we współzawodnictwie o najlepsze w Polsce wyniki w murowaniu zespołowym. Czerpak murarski ma dwa uchwyty ze względu na znaczną jego pojemność, wynoszącą około 10 litrów (pojemność małego wiadra), Zamiast czerpaka stosuje się także łopatę- czerpak z trzonkiem pomysłu radzieckiego murarza Malcewa. Zawartość zaprawy na łopacie jest kilkakrotnie mniejsza niż w czerpaku murarskim, ale praca łopatą jest łatwiejsza i wygodniejsza. Można nią również mieszać zaprawę w skrzyni. Continue reading „Ksztalty i wymiary czerpaków”

W budownictwie stosuje sie dwa typy kontenerów: klatkowy i ramkowy

Dzięki prawie dwukrotnemu zwiększeniu się wydajności samochodu zaoszczędza się wydatków na transport samochodowy, a nawet uzyskuje możliwość zmniejszenia ilości taboru samochodowego do transportu cegły. W budownictwie stosuje się dwa typy kontenerów: klatkowy i ramkowy. Typem pojemnika klatkowego jest pojemnik radzieckiego racjonalizatora Malcewa na 60 cegieł. Pojemnik ten składa się z podstawki stalowej z 4 hakami ze składanych ścian bocznych, połączonych ze sobą zawiasami. Ścianki boczne mają ramkę zewnętrzną wykonaną z okrągłej stali o średnicy 16 mm, wypełnioną poprzeczkami z płaskowników 30 X 6 mm. Continue reading „W budownictwie stosuje sie dwa typy kontenerów: klatkowy i ramkowy”

Najmniejsze spadki drenów

Najmniejsze spadki drenów przyjmuje się: – dla zbieraczy 2%0 – wyjątkowo 1,5%0, – dla sączków 3-5%0 – najczęściej 4%0, wyjątkowo 2%0. Minimalne prędkości nie powinny być mniejsze niż 0,2 misek, wyjątkowo 0,15 misek; największe prędkości nie powinny przekraczać 1,0 misek. Najmniejszą średnicę sączków przy głębokim drenowaniu miejskim przyjmuje się równą 0,1 m. Dla intensywniejszego przepuszczania wody i ochrony drenów przed zamuleniem stosuje się obsypkę drenów 20-25 centymetrową warstwą materiałów filtrujących (żwir, bardzo drobny tłuczeń, piasek). Do rewizji sieci drenarskiej i do ewentualnego przemywania drenów należy przewidzieć studzienki rewizyjne w punktach połączenia sączków ze zbieraczami, na załamaniach kierunku i na końcach sączków. Continue reading „Najmniejsze spadki drenów”

Rozstawienie drenów

Rozstawienie drenów można wyznaczać z następujących wzorów: przy, ułożeniu drenów na nieprzepuszczalnym podłożu ze wzoru Rothego L = 2(H-Srv~ a przy założeniu drenów w głębokich piaskach powyżej ich spągu ze wzoru Kostiakowa L = nkh – rozstawienie drenów, m, wzniesienie nieobniżonego zwierciadła wody gruntowej nad środkiem drenu, m, wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej pośrodku między drenami, m, współczynnik przepuszczalności gruntu, m/dn, – wysokość opadu dobowego miarodajna do obliczania przepływu w drenach, m/dn, – wzniesienie obniżonego zwierciadła, m, – średnica drenu, m. Wysokość opadu dobowego oblicza się przez podzielenie zaobserwowanej maksymalnej miesięcznej wysokości opadu przez liczbę dni z opadami i zmniejszenie dla miast skanalizowanych przez współczynnik wynoszący 3-; . -10, w zależności od rodzaju zabudowy. Dla śródmieścia o zabudowie zwartej stosuje się współczynnik zmniejszający odpływ równy 10, dla zabudowy półluźnej – 3, dla miast-ogrodów przy braku kanalizacji i odprowadzaniu wody rynsztokami – 1,5. Przyjmując np. Continue reading „Rozstawienie drenów”

Suszenie odbywa sie w suszarniach bebnowych

Suszenie odbywa się w suszarniach bębnowych, aż do osiągnięcia zawartości wilgoci 1 -:- 2%. Po wysuszeniu miele się wapień i glinę na mączkę i transportuje do silosu. W silosach sprawdza się i przeprowadza korektę składu na podstawie analiz chemicznych. Wypadanie może odbywać się w piecach szybowych lub obrotowych, W przypadku pieców szybowych formuje się z przygotowanej mączki kształtki, ładuje się do pieca i wypala. Przy wypalaniu w piecu obrotowym mieszankę surowcową wprowadza się w postaci suchej mączki, w postaci zwilżonej masy lub wreszcie w postaci granulek. Continue reading „Suszenie odbywa sie w suszarniach bebnowych”

Z wymienionych wad zbyt duze pekniecia, rysy i szczeliny sa szczególnie niebezpieczne

Z wymienionych wad zbyt duże pęknięcia, rysy i szczeliny są szczególnie niebezpieczne. Mogą one powstawać wskutek nieodpowiedniego formowania, bądź też tylko wskutek nie właściwego prowadzenia procesu wypalania i chłodzenia wyrobów. I tak zbyt szybkie nagrzewanie wsadu piecowego w zakresie temperatur od 1300 do 1460°C, jak również za szybkie studzenie w zakresie od 600 do 50°C wybitnie sprzyja powstawaniu rys. Wyroby posiadające nadmierną ilość rys i spękań wykazują przy uderzeniu głuchy dźwięk. Rysy i pęknięcia nawet małe objawiają się w czasie pracy wyrobów w podwyższonych temperaturach – wskutek zmian objętości i działających w związku z tym naprężeń. Continue reading „Z wymienionych wad zbyt duze pekniecia, rysy i szczeliny sa szczególnie niebezpieczne”

Moze to wiazac sie równiez z konstrukcja wspólczesnych pieców ceglarskich

Może to wiązać się również z konstrukcją współczesnych pieców ceglarskich. Dawne piece kręgowe pracowały z 6-krotnym nadmiarem powietrza, co jest nie do przyjęcia we współczesnych piecach kręgowych czy tunelowych. Obecność rdzenia redukcyjnego w wyrobie powoduje obniżenie jego mrozoodporności w związku z jego budową strukturalną. oraz ogólnie obniża wytrzymałość mechaniczną. Dlatego można stwierdzić, że ze wzrostem szybkości wypalania wyrobów ceramiki budowlanej, w warunkach przemysłowych maleje ich mrozoodporność. Continue reading „Moze to wiazac sie równiez z konstrukcja wspólczesnych pieców ceglarskich”

Budownictwo wczoraj i dzis : Coolhaus / Natasha + Freya

Przygotuj swoje kubki smakowe przygotowane do tego! Coolhaus.
kreatywna kanapka dla smakoszy lodów serwowana z rocznika ciężarówki pocztowej.
obecnie wędruje ulicami Manhattanu.
Po rozpoczęciu działalności w Los Angeles i przeprowadzce do Austin, ciężarówka jest teraz na wschodnim wybrzeżu, zaspokajając wielbicieli architektury swoimi pysznymi, naturalnymi kreacjami, takimi jak Mies Vanilla Rohe (Lody waniliowe + Chocolate Chip Cookie) i Frank Berry (lody truskawkowe) + Plik cookie Snickerdoodle).
Mózgowe dziecko dwóch kobiet, które podzielają miłość do architektury i, oczywiście, lody, ten modny biznes jest potrójnym entuzjastą i grą na trzech elementach: Bauhausie jako wpływowym modernistycznym ruchu projektowym lat 1920-tych i 30-tych. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Coolhaus / Natasha + Freya”