Kryjąc dach warto wybrać materiał przyjazny środowisku

width=300Możliwość uzyskania dotacji finansowej z Unii Europejskiej, przeznaczonej na budowę domu energooszczędnego, spowodowała większe zainteresowanie ludzi rozwiązaniami ekologicznymi. Co ciekawe, wzrasta liczba osób decydujących się w trakcie tworzenia pokrycia na zastosowanie materiałów sprzyjających naturze. Takie pokrycia dachowe są w pełni funkcjonalne, tak jak tradycyjne. Jednym ze stosowanych materiałów jest specjalna trzcina. Posiada ona bardzo dobre parametry cieplne, co przy stworzeniu warstwy o grubości 30-40 centymetrów, nie wymaga stosowania dodatkowego ocieplenia. Continue reading „Kryjąc dach warto wybrać materiał przyjazny środowisku”

Ekologiczne pokrycia dachowe

width=300Ze względu na rosnące zanieczyszczenie naszej planety, poprzez wyrzucanie nierozkładających się produktów np. w lasach, wzrasta potrzeba tworzenia rozwiązań ekologicznych mających na celu uchronić nas przed zagładą. Co ciekawe, tendencję tą obserwuje się również w branży budowlanej. Tworzone są alternatywne pokrycia dachowe, do których procesu produkcji wykorzystywane są tylko naturalne materiały bez dodatków tworzyw czy substancji chemicznych. Do tej grupy zaliczane są między innymi gonty drewniane, pokrycia z trzciny lub słomy oraz obecnie najmniej popularne dachy zielone. Continue reading „Ekologiczne pokrycia dachowe”

Cement hutniczy

Cement hutniczy. Cement hutniczy, znany od dawna i w szerokim zakresie ,stosowany w wielu krajach, otrzymuje się przez jednoczesne zmie-lenie klinkieru cementu portlandzkiego z granulowanym żużlem wielkopiecowym oraz z domieszką około 3010 gipsu dwu-wodnego Można również produkować przez oddzielne zmielenie klinkieru i żużla i następnie dokładne wymieszanie zmielonych materiałów. Warunki techniczne, którym powinien odpowiadać żużel użyty do produkcji cementu hutniczego, podane są w normie PN/B-23002 Żużel wielkopiecowy granulowany do produkcji spoiw hydraulicznych. Jednak nie tylko odpowiednia skład chemiczny warunkuje przydatność żużla do produkcji cementu hutniczego. Nie mniej ważnym czynnikiem jest jakość granulacji, to znaczy stopień zeszklenia żużla. Continue reading „Cement hutniczy”

CEMENT GLINOWY

CEMENT GLINOWY Surowce. Cement glinowy jest bo tworzywo hydrauliczne, składające się głównie z glinianu jednowapniowego (CaO• Ab03) które otrzymuje się przez stapianie lub spiekanie mieszaniny boksytu i wapna lub wapienia. Charakterystyczną cechą tego cementu jest szybkie twardnienie i wysoka wytrzymałość. Boksyty są to produkty rozkładu skał wybuchowych, zwłaszcza uboższych w krzemionkę. Powstały one w dalszym procesie działania wpływów atmosferycznych i wody na gliniany, które można uważać w tym wypadku za produkty przejściowe. Continue reading „CEMENT GLINOWY”

Zracjonalizowana klamra do przekladania sznura

Zracjonalizowana klamra do przekładania sznura . Klamra ta ma jedno ramię w postaci ostrego trzpienia, służącego do wbijania klamry w spoinę muru, drugi, tępo zakończony trzpień klamry służy do przywiązywania i ustawiania sznura. Jednorazowe wbicie w mur klamry pozwala na czterokrotne podwyższanie sznura. Dla zapobieżenia zwisaniu sznura między klamrami powinien on być oparty co 4+5 m o cegły wysunięte poza lico muru na 3+ ; -4 cm. Z góry należy sznur przycisnąć cegłą w taki sposób, aby był on naciągnięty na poziomie górnej wznoszonej warstwy muru w odległości 3+5 mm od lica muru. Continue reading „Zracjonalizowana klamra do przekladania sznura”

Kastre okuwa sie zwykle bednarka

Kastrę okuwa się zwykle bednarką, co przedłuża czas jej używalności. Skrzynia do noszenia zaprawy przypomina wyglądem kastrę, ma ona jednak nieco mniejsze wymiary oraz dłuższe uchwyty (rączki) ułatwiające przenoszenie zaprawy. Skrzynię również obija się bednarką. Przy wykonywaniu robót tynkarskich stosuje się często szaflik. Jest on wykonany z drewnianych klepek, obitych od strony zewnętrznej bednarką. Continue reading „Kastre okuwa sie zwykle bednarka”

Skrzynia (kastra) murarska

Skrzynia (kastra) murarska drewniana na nóżkach z żelaza okrągłego o średnicy 10-; -. 12 mm. Dostarczanie cegły w ramkach i układanie jej równo w odpowiedniej odległości od muru usprawnia znacznie pracę murarza lub podręcznego. Oprócz taczek drewnianych do przewożenia cegły i pustaków oraz materiałów sypkich i zaprawy częściej używa się taczek metalowych. Taczki metalowe odznaczają się lekką i trwałą konstrukcją umożliwiającą wygodne i szybkie przewożenie materiałów. Continue reading „Skrzynia (kastra) murarska”

Liczba wpustów i ich rozstawienie

Liczba wpustów i ich rozstawienie jest uzależnione przede wszystkim od wielkości odpływów z ulic, co z kolei zależne jest od wielkości powierzchni szczelnych, Maksymalna przepustowość jednego wpustu ulicznego wynosi do 10 l/sek. Szczególnie z dużą uwagą należy rozmieszczać wpusty deszczowe na skrzyżowaniu ulic oraz w ulicach o dużych spadach podłużnych. Na ogół wpusty pośrednie zainstalowane w rynsztokach na dużych ciągłych spadach właściwie nie odbierają wód płynących nawet rynsztokiem, a przez to wszystkie wody z ulicy spływają w dół do wpustów wbudowanych na przejściach z dużego spadu na mały lub w zagłębieniach z różnokierunkowymi spadami. Przy podłączaniu wpustów ulicznych do kanałów deszczowych sieci rozdzielczej nie stosuje się ani syfonów, ani osadników. Przy podłączaniu wpustów do kanałów ogólno spławnych z reguły powinno się stosować zarówno syfony, jak i osadniki. Continue reading „Liczba wpustów i ich rozstawienie”

Wpust uliczny w krawezniku ze studzienka osadnikowa

Wpust uliczny w krawężniku ze studzienką osadnikową Syfony (zamknięcia wodne) mają za zadanie nie dopuścić do wydzielania się na poziom ulicy gazów kanałowych. Stosowanie osadników w studzienkach wpustów deszczowych ma na celu ochronę kanałów przed odkładaniem się w nich osadów spłukiwanych z ulic. Szczególnie ważne jest to przy kanałach o małych spadkach zarówno nieprzełazowych, jak i przełazowych. Wpusty deszczowe wmontowane w krawężniku. Tego typu wpusty szczególnie nadają się do odprowadzenia wody z rynsztoka do równolegle ułożonego płytkiego kanału pod chodnikiem. Continue reading „Wpust uliczny w krawezniku ze studzienka osadnikowa”

Produkcja aluminium

Produkcja aluminium rozszerza się znacznie po obniżce cen sody, uzyskanej dzięki zastosowaniu metody Castnera w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 30 lat stosowania metody Devillea, tj. w latach 1856-:-1886, cena aluminium spadła z 275 na 16 dolarów za 1 tonę. W tym samym jednak roku 1886, który zapowiadał świetną przyszłość chemicznej metodzie Devillea, opatentowali niezależnie od siebie Francuz Herouit i Amerykanin Hall nową metodę wytwarzania aluminium z jego tlenków. Metoda ta utrzymała się w ogólnych zarysach do dnia dzisiejszego i położyła kres stosowaniu metody Devillea. Continue reading „Produkcja aluminium”