charakterystyczne jest to, ze poprzeczne pekniecia krawedzi na ogól powstaja na partiach wyrobów

charakterystyczne jest to, że poprzeczne pęknięcia krawędzi na ogół powstają na partiach wyrobów, zwróconych do ognia; powstawaniu takich spękań można przeciwdziałać przez stopniowe powolne podgrzewanie wsadu piecowego i to w miarę możliwości gazami suchymi, co dotyczy przede wszystkim początkowego okresu wypalania; – zniekształcenia wyrobów, którym towarzyszy zwykle szerokie pęknięcie krawędzi, spowodowane niestarannym i nierównym ustawianiem półproduktu w piecu; może to mieć miejsce w związku z tym, że ogniotrwałość pod obciążeniem wyrobów magnezytowych jest zwykle niższa o 120–; -150°C od temperatury: ich wypalania, ponieważ w przypadku, gdy •powierzchnie wyrobów (wsadu piecowego) nie stykają się dokładnie, ciśnienie na jednostkę powierzchni wzrasta, zwłaszcza jeżeli wskutek niejednakowej grubości lub wykrzywienia się półprodukt opiera się tylko częścią swej powierzchni o wyroby niżej umieszczone; w takich przypadkach wsk utek naprężeń zginających wyroby odkształcają się i na ich powierzchniach tworzą się szerokie pęknięcia. Przedłużenie czasu pracy wyrobów ogniotrwałych -wyżej omówionych jak i różnych specjalnych, a tym samym przedłużenie okresów między remontowych rozmaitych przemysłowych urządzeń cieplnych wynika nie tylko z dobrej jakości takich wyrobów, ale też w dużym stopniu zależy od właściwego ich magazynowania, transportowania oraz posługiwania się nimi. [hasła pokrewne: rolety wewnętrzne, dach, rolety Rzeszów ]

Podlaczenie do kanalu ogólnosplawnego powieksza przeplywy w sieci

Według przepływów w poszczególnych odcinkach i ich spadków oblicza się średnice drenów. Odpływy z drenażu opaskowego kieruje się tak, jak i z drenażu systematycznego – do cieków lub rowów. Najczęściej stosowanym- drenażem na terenie miasta jest drenowanie pierścieniowe. Odpływy z tych układów kieruje się przeważnie do sieci kanalizacyjnej. Podłączenie do kanału deszczowego w sieci rozdzielczej nie sprawia żadnych trudności. Podłączenie do kanału ogólnospławnego powiększa przepływy w sieci, jak i dopływ do oczyszczalni, w czasie pogody bezdeszczowej oraz może powodować podtapianie drenażu w czasie deszczów. Chcąc uniknąć podtapiania drenażu przez rozcieńczone ścieki z kanału ogólnospławnego, na przewodzie odpływowym z drenażu buduje się studzienki zbiorcze z zasuwami stale zamkniętymi. [podobne: rolety wewnętrzne, rolety, dach ]