Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego

Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego odbywa się w taki sam sposób jak i cementu portlandzkiego. Koszty produkcji cementu hutniczego są niższe niż cementu portlandzkiego. ponieważ część klinkieru zastępuje się żużlem, produktem już wypalonym i wymagającym tylko zmielenia. Poza tym cena 1 tony żużla jest niższa niż kosze produkcji 1 tony klinkieru. W produkcji cementu hutniczego dochodzą dodatkowo tylko wydatki na zużycie paliwa potrzebnego do wysuszenie żużla i straty spowodowane niższą wydajnością młynów cementowych. Continue reading „Magazynowanie i pakowanie cementu hutniczego”

Modul nasycenia Kinda

Moduł nasycenia Kinda, określający stopień nasycenia minerałów klinkieru lub cementu tlenkiem wapniowym. Produkcja cementu portlandzkiego Produkcja cementu portlandzkiego obejmuje następujące kolejne operacje: przygotowanie surowców i mieszanki, wypalanie; magazynowanie uzyskanego klinkieru, przemiał, silosowanie i workowanie. Przygotowanie surowców polega na skrupulatnym doborze produktów wyjściowych wg ustalonych modułów, opartych na dokładnych chemicznych analizach kontrolnych. Dobraną mieszankę poddaje się zmieleniu i wymieszaniu w celu uzyskania całkowitej jednorodności. Proces technologiczny zależy od własności surowców oraz typu pieców stosowanych do wypalania klinkieru cementowego. Continue reading „Modul nasycenia Kinda”

Nastepna operacja jest zmielenie klinkieru w mlynach kulowych

W piecu obrotowym odbywa się wypalanie mieszaniny surowcowej na klinkier, który poddaje się następnie ochłodzeniu w specjalnych pomieszczeniach. Następną operacją jest zmielenie klinkieru w młynach kulowych, aż do uzyskania odpowiedniej miałkości przepisanej normami. Do młynów doprowadza się przez dozowniki jednocześnie z klinkierem gips i dodatki. Ostatni etap produkcji polega na zmagazynowaniu zmielonego cementu w zamkniętych silosach i zapakowaniu go do worków. Metoda mokra jest stosowana zwykle wtedy, gdy do wypalania używa się surowce miękkie, jak kreda i glina, o znacznej naturalnej wilgotności i zdolności do tworzenia szlamu, Sposób ten pozwala na większe opanowanie procesu produkcyjnego i uzyskanie jednorodnej mieszaniny, którą następnie kieruje się do wypalania. Continue reading „Nastepna operacja jest zmielenie klinkieru w mlynach kulowych”

Wysoka ogniotrwalosc zwykla jest dodatkowym czynnikiem zachecajacym do wykorzystywania omawianych wyrobów, które maja na ogól dluga zywotnosc

Wysoka ogniotrwałość zwykła jest dodatkowym czynnikiem zachęcającym do wykorzystywania omawianych wyrobów, które mają na ogół długą żywotność. Ich czas pracy w różnych przemysłowych urządzeniach cieplnych waha się jednak bardzo: jako wykładzina szybowych pieców wapienniczych wytrzymują one tylko ok. 2 lata; w wielkich piecach hutniczych mogą być wykorzystywane bez zmiany przez 4+10 lat w zależności od miejsca zabudowania. Wyroby szamotowe prawidłowo wykonane powinny przede wszystkim mieć odpowiedni kształt i wymiary, jednolite zabarwienie powierzchni i przełamu, własności fizyczne zgodne z wymaganiami. Niemniej podczas sortowania wyrobów wyjętych z pieca obserwuje się różne wady, z których najpospolitszymi są: – nadmierne odchylenia wymiar-owe oraz odkształcenia w postaci wgnieceń i krzywizn, spowodowane nadmierną wilgotnością formowanej masy lub nierównością powierzchni ustawienia oraz przepaleniem wyrobów – niekiedy jednostronnym, – pęknięcia spowodowane załadowaniem do pieca półproduktu zbyt wilgotnego, a także nierównością powierzchni ustawiania, którą należy wyrównywać podsypując piasek, – wytopy spowodowane przez obecne w masach szamotowych zanieczyszczenia w postaci niskotopliwych domieszek, np. Continue reading „Wysoka ogniotrwalosc zwykla jest dodatkowym czynnikiem zachecajacym do wykorzystywania omawianych wyrobów, które maja na ogól dluga zywotnosc”

Wplyw na te procesy maja miedzy innymi warunki klimatyczne panujace w danym regionie w okresie zimowym

Wpływ na te procesy mają między innymi warunki klimatyczne panujące w danym regionie w okresie zimowym. Dla celów budowlanych obszar Polski został podzielony na 5 stref klimatycznych, w których przewiduje się temperaturę w okresie zimowym od -15 do -25°C (dla strefy I = -15°C, II = -18°C; III = -20°C, IV = -23°C i V = -25°C). Podział taki pozwala :na pewne zróżnicowanie warunków zastosowania materiałów budowlanych oraz stanowi podstawę do odpowiednich obliczeń projektowych, szczególnie cieplno-wilgotnościowych. Dla procesów korozji wyrobów ceramiki budowlanej mają bardzo duże znaczenie poza zawilgoceniem materiału również wahania temperatury w klimacie zewnętrznym. Proces tej korozji jest tym intensywniejszy, im więcej jest cyklów zamrażania i odmrażania wody zawartej w porach i kapilarach wyrobów. Continue reading „Wplyw na te procesy maja miedzy innymi warunki klimatyczne panujace w danym regionie w okresie zimowym”

Warunki wypalania maja duzy wplyw na nasiakliwosc wyrobów ceramiki budowlanej

Warunki wypalania mają duży wpływ na nasiąkliwość wyrobów ceramiki budowlanej. Z reguły im wyższa jest optymalna temperatura wypalania, tym czerep jest bardziej spieczony i ma niższą nasiąkliwość wskutek dużej zawartości fazy szklistej i odpowiedniego zagęszczenia się masy. Jednak sama nasiąkliwość wyrobów nie może być miarodajnym wskaźnikiem mrozoodporności, która zależy w dużym stopniu od struktury i ilości porów otwartych znajdujących się w czerepie. Znane są przypadki, że wyroby ceramiki budowlanej o niższej nasiąkliwości mają gorszą odporność na działanie niskich temperatur od wyrobów wykazujących wyższą nasiąkliwość. ZWIĄZEK POMIĘDZY STRUKTURĄ PORÓW OTWARTYCH A MROZOODPORNOŚCIĄ WYROBÓW Badania nad strukturą porów i kapilar w czerepie wyrobów ceramiki budowlanej prowadzone były przez wielu autorów. Continue reading „Warunki wypalania maja duzy wplyw na nasiakliwosc wyrobów ceramiki budowlanej”

Budownictwo i architektura : Silvertree Residential Eco-Tower / Studio RHE

Dzięki uprzejmości Studio RHE Silvertree, zaprojektowanego przez Studio RHE, jest przełomowym 24-piętrowym.
Zielonym.
wieża mieszkalna znajduje się w londyńskich Royal Docks.
Zostało ono zatwierdzone do planowania i rozpocznie się latem 2011 r.
Wieża wielofunkcyjna będzie składać się z 161 wysokiej jakości 2-3 pokojowych apartamentów, powierzchni handlowej i biurowej oraz kawiarni. Continue reading „Budownictwo i architektura : Silvertree Residential Eco-Tower / Studio RHE”

Budownictwo wczoraj i dzis : Chapad O Quarry / Decio Tozzi

Dzięki uprzejmości Decio Tozzi Architect Decio Tozzi podzielił się z Blogu swoją propozycją projektu w Chapad.
O Quarry w Campinas, poza San Paulo w Brazylii.
Dodatkowe zdjęcia i krótki opis architekta można zobaczyć po przerwie.
Pierwotna góra skalista była przedmiotem, na początku ubiegłego wieku, komercyjnego wydobywania minerałów.
Dzięki uprzejmości Decio Tozzi Ta drapieżna działalność wyrzeźbiła zbocze góry, rozbijając, w utylitarny sposób, wielki kamień i tworząc imponującą falistą przestrzeń o monumentalnym charakterze i skali. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Chapad O Quarry / Decio Tozzi”