Zuzel suszy sie w suszarniach bebnowych obrotowych

Żużel suszy się w suszarniach bębnowych obrotowych, takich samych, jakich używa się w cementownictwie do suszenia surowców i węgla. Temperatura żużla w czasie suszenia nie powinna przekraczać 600°C. W wyższej temperaturze następuje odszklenie się żużla, polegające na krystalizacji pewnej ilości zeszklonych poprzednio minerałów. Na skutek odszklenia żużel traci częściowo swe własności hydrauliczne. Przemiał cementu hutniczego odbywa się w taki sam sposób jak i cementu portlandzkiego. Continue reading „Zuzel suszy sie w suszarniach bebnowych obrotowych”

Cement hutniczy

Również szybkość, z jaką ciepło się wydziela, jest mniejsza z powodu wolniejszego przebiegu hydratacji żużla. Żużel w cemencie hutniczym nie jest więc obojętnym dodatkiem lub balastem, lecz czynnym składnikiem, który bierze udział podczas wiązania i twardnienia cementu. Własności i zastosowanie cementu hutniczego. Ogólne własności cementu hutniczego, jak stopień zmielenia, zmiana objętości i wytrzymałość, są takie same jak cementu portlandzkiego, przy czym stopień zmielenia jest przeważnie nieco mniejszy. Cement hutniczy pod względem wytrzymałości dzieli się również na marki. Continue reading „Cement hutniczy”

Drenowanie

Drenowanie powinno obniżyć zwierciadło wody gruntowej do poziomu o 0,5 m poniżej podłóg najniżej położonych użytkowanych pomieszczeń. Głębokość założenia sączków i ich rozstawienie musi być dostosowane do osiągnięcia wymaganego warunku. Im głębiej założymy sączki, tym większe mogą być odstępy między nimi (przy drenowaniu systematycznym). Głębokość drenów jest ograniczona przez poziom wody w odbiorniku, przez poziom zalegania podłoża przepuszczalnego, przez materiał drenów oraz trudności wykonawstwa i koszty rosnące wraz z głębokością. Sączki ceramiczne wypalane z gliny można układać na głębokości 3-; . Continue reading „Drenowanie”

Przy metodzie mokrej moga byc stosowane jedynie piece obrotowe

Przy metodzie mokrej mogą być stosowane jedynie piec-e obrotowe. Otrzymany przez wypalanie w piecu obrotowym klinkier cementowy podlega dalszej obróbce, tzw. zamagazynowaniu w halli i zmieleniu z dodatkami w młynach rurowych. Gotowy produkt przechowuje się w silosach i pakuje do worków, jak przy zastosowaniu metody poprzedniej . Przemysł cementowy produkuje następujące gatunki cementów: cement portlandzki marki 250, 350 i 400, cement murarski marki 150, cement hutniczy marki 250, cement szybkosprawny marki 400 oraz cement ekspansywny. Continue reading „Przy metodzie mokrej moga byc stosowane jedynie piece obrotowe”

Wartosc prawie kazdego z wymienionych wskazników jakosci wyrobów ogniotrwalych mozemy zmieniac w szerokich granicach przez odpowiedni dobór surowców i metod przeróbki

Wartość prawie każdego z wymienionych wskaźników jakości wyrobów ogniotrwałych możemy zmieniać w szerokich granicach przez odpowiedni dobór surowców i metod przeróbki. Wyprodukowanie jednak materiału ogniotrwałego dobrej jakości jest zadaniem niełatwym, gdyż optymalny okres pracy takiego materiału uzależniony jest nie od jednego wskaźnika, lecz na ogół od całego ich zespołu. Zmieniając zaś jedną z własności, zmieniamy równocześnie inne i dlatego problem regulowania wskaźników jakości wyrobów ogniotrwałych jest dość skomplikowany i trudny do wszechstronnego rozwiązania. Warunki pracy wyrobów ogniotrwałych mogą być różnorodne. Dla dobrania materiału ogniotrwałego najodpowiedniejszego w odkreślonych warunkach należy dobrze znać czynniki mogące powodować szybkie jego zużycie. Continue reading „Wartosc prawie kazdego z wymienionych wskazników jakosci wyrobów ogniotrwalych mozemy zmieniac w szerokich granicach przez odpowiedni dobór surowców i metod przeróbki”

Wysoka ogniotrwalosc zwykla jest dodatkowym czynnikiem zachecajacym do wykorzystywania omawianych wyrobów, które maja na ogól dluga zywotnosc

Wysoka ogniotrwałość zwykła jest dodatkowym czynnikiem zachęcającym do wykorzystywania omawianych wyrobów, które mają na ogół długą żywotność. Ich czas pracy w różnych przemysłowych urządzeniach cieplnych waha się jednak bardzo: jako wykładzina szybowych pieców wapienniczych wytrzymują one tylko ok. 2 lata; w wielkich piecach hutniczych mogą być wykorzystywane bez zmiany przez 4+10 lat w zależności od miejsca zabudowania. Wyroby szamotowe prawidłowo wykonane powinny przede wszystkim mieć odpowiedni kształt i wymiary, jednolite zabarwienie powierzchni i przełamu, własności fizyczne zgodne z wymaganiami. Niemniej podczas sortowania wyrobów wyjętych z pieca obserwuje się różne wady, z których najpospolitszymi są: – nadmierne odchylenia wymiar-owe oraz odkształcenia w postaci wgnieceń i krzywizn, spowodowane nadmierną wilgotnością formowanej masy lub nierównością powierzchni ustawienia oraz przepaleniem wyrobów – niekiedy jednostronnym, – pęknięcia spowodowane załadowaniem do pieca półproduktu zbyt wilgotnego, a także nierównością powierzchni ustawiania, którą należy wyrównywać podsypując piasek, – wytopy spowodowane przez obecne w masach szamotowych zanieczyszczenia w postaci niskotopliwych domieszek, np. Continue reading „Wysoka ogniotrwalosc zwykla jest dodatkowym czynnikiem zachecajacym do wykorzystywania omawianych wyrobów, które maja na ogól dluga zywotnosc”

Zagadnienie mrozoodpornosci materialów budowlanych, a szczególnie dachówek, juz od wielu lat jest przedmiotem badan naukowych

Zagadnienie mrozoodporności materiałów budowlanych, a szczególnie dachówek, już od wielu lat jest przedmiotem badań naukowych. Pomimo to jeszcze bardzo wiele problemów z tej dziedziny nie zostało rozwiązanych. Szczególną trudność nastręcza ustalenie odpowiedniej metodyki badań wyrobów, która by pozwalała w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się o mrozoodporności. Stwierdzono, że dotychczas stosowane metody w niektórych przypadkach zawodzą i dają wyniki niezgodne z jakością wyrobów. MECHANIZM KOROZJI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ POD WPŁYWEM NISKICH TEMPERATUR 3. Continue reading „Zagadnienie mrozoodpornosci materialów budowlanych, a szczególnie dachówek, juz od wielu lat jest przedmiotem badan naukowych”