Szybkosc wypalania wplywa w dominujacy sposób na strukture wewnetrzna wyrobów

Szybkość wypalania wpływa w dominujący sposób na strukturę wewnętrzną wyrobów. Zależnie od rodzaju surowców wchodzących w skład masy roboczej i grubości produkowanego asortymentu oraz sposobu prowadzenia ustawki w piecu, wyroby przy pewnej odpowiednio dużej szybkości wypalania mają we wnętrzu czerepu tzw. czarny rdzeń. Stanowi on część materiału wypalonego w warunkach redukcyjnych przy niedostatecznym dopływie powietrza, spowodowanym szybkim przebiegiem procesów fizykochemicznych na powierzchni wyrobów w wysokich temperaturach (powstawania fazy szklistej i zagęszczania się masy). Przy prowadzeniu badań stwierdzono dla niektórych surowców, że wzrost szybkości wypalania ma szczególny wpływ na powstawanie rdzenia redukcyjnego w zakresie temperatur ok. 700-:-900°. Pojawia się on wtedy wyraźnie przy szybkości przekraczającej 60°C/godz . Występowanie czarnego rdzenia w wypalonych wyrobach wiąże się ze zbyt prędkim podnoszeniem temperatury w c zasie wypalania. Prawdopodobnie decydujące znaczenie ma tu silny wzrost lepkości powietrza i zawartego w nim tlenu w wysokich temperaturach. Następuje spadek zdolności przenikania tlenu do wnętrza wyrobów i wyraźne utrudnienie utleniania połączeń organicznych zawartych w tym wnętrzu. [hasła pokrewne: centrobud wewnętrzne, skrzynia murarska, centrobud ]

Powiązane tematy z artykułem: centrobud skrzynia murarska zbiornik na wodę deszczową