Rozstawienie drenów

Rozstawienie drenów można wyznaczać z następujących wzorów: przy, ułożeniu drenów na nieprzepuszczalnym podłożu ze wzoru Rothego L = 2(H-Srv~ a przy założeniu drenów w głębokich piaskach powyżej ich spągu ze wzoru Kostiakowa L = nkh – rozstawienie drenów, m, wzniesienie nieobniżonego zwierciadła wody gruntowej nad środkiem drenu, m, wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej pośrodku między drenami, m, współczynnik przepuszczalności gruntu, m/dn, – wysokość opadu dobowego miarodajna do obliczania przepływu w drenach, m/dn, – wzniesienie obniżonego zwierciadła, m, – średnica drenu, m. Wysokość opadu dobowego oblicza się przez podzielenie zaobserwowanej maksymalnej miesięcznej wysokości opadu przez liczbę dni z opadami i zmniejszenie dla miast skanalizowanych przez współczynnik wynoszący 3-; . -10, w zależności od rodzaju zabudowy. Dla śródmieścia o zabudowie zwartej stosuje się współczynnik zmniejszający odpływ równy 10, dla zabudowy półluźnej – 3, dla miast-ogrodów przy braku kanalizacji i odprowadzaniu wody rynsztokami – 1,5. Przyjmując np. dla – niżu polskiego wysokość dobową opadu -10 mm/dn i podane współczynniki zmniejszające w zależności od gęstości zabudowy, można zakładać odpływ drenów jako równy odpowiednio 0,12, 0,4, 0,8 lisek ha. Według tych ilości wody wsiąkającej do gruntu oblicza się przepływy: w drenach. [podobne: jak urządzić mały pokój dla dziecka, lg l65 instrukcja, zabudowa zagrodowa ]

Powiązane tematy z artykułem: jak urządzić mały pokój dla dziecka lg l65 instrukcja zabudowa zagrodowa