Rozrózniamy dwie grupy narzedzi i sprzetu pomocniczego

Rozróżniamy dwie grupy narzędzi i sprzętu pomocniczego; a) narzędzia używane przez pomocników murarskich do samodzielnego wykonywania robót pomocniczych, jak np. przecinaki, pucki, przebijaki itp. ; b) narzędzia i sprzęt do transportu i magazynowania materiałów na miejscu pracy, jak kastry, skrzynie do noszenia zaprawy, skrzynie do składowania zaprawy, szafliki, szkopki, taczki do przewozu cegły, kozy, uchwyty, pojemniki itp. Przecinak (zwany również meslem) jest właściwie narzędziem ślusarskim, ale ma duże zastosowanie w budownictwie. Przecinaki wykonuje się ze stali. Jako materiału na przecinaki można użyć wysokowartościowej stali budowlanej (stal używana do zbrojenia betonu). [więcej w: lg l65 instrukcja, oznaczenie kabli, projekty małych domów z kosztorysem ]

Powiązane tematy z artykułem: lg l65 instrukcja oznaczenie kabli projekty małych domów z kosztorysem