Przekrój poprzeczny ustala sie w zaleznosci od przeplywu

Przekrój poprzeczny ustala się w zależności od przepływu. przyjętej szerokości dna kanału i pochylenia skarp. Zazwyczaj przyjmuje się przekrój trapezowy prosty lub złożony o pochyleniu skarp 1 : 1,5. W sporadycznych przypadkach można przyjmować przekrój prostokątny z dnem płaskim lub w formie łuku kołowego. Ilość wody, którą ma przeprowadzić kanał, wyznacza się zgodnie z zasadami przyjętymi do obliczania przepływów w kanałach krytych. Przy wykorzystaniu istniejących odbiorników, prowadzących wodę ze zlewni pozamiejskich, należy uwzględnić te tranzytowe przepływy . Dopuszczalne wartości granicznych prędkości przepływu w kanale i maksymalnych spadków dna zależne są od właściwości gruntu, w którym kanał jest budowany. [przypisy: deska na ogrzewanie podłogowe, skrzynia murarska, olx słupca ]

Powiązane tematy z artykułem: deska na ogrzewanie podłogowe olx słupca skrzynia murarska