Podlaczenie do kanalu ogólnosplawnego powieksza przeplywy w sieci

Według przepływów w poszczególnych odcinkach i ich spadków oblicza się średnice drenów. Odpływy z drenażu opaskowego kieruje się tak, jak i z drenażu systematycznego – do cieków lub rowów. Najczęściej stosowanym- drenażem na terenie miasta jest drenowanie pierścieniowe. Odpływy z tych układów kieruje się przeważnie do sieci kanalizacyjnej. Podłączenie do kanału deszczowego w sieci rozdzielczej nie sprawia żadnych trudności. Podłączenie do kanału ogólnospławnego powiększa przepływy w sieci, jak i dopływ do oczyszczalni, w czasie pogody bezdeszczowej oraz może powodować podtapianie drenażu w czasie deszczów. Chcąc uniknąć podtapiania drenażu przez rozcieńczone ścieki z kanału ogólnospławnego, na przewodzie odpływowym z drenażu buduje się studzienki zbiorcze z zasuwami stale zamkniętymi. [podobne: centrobud wewnętrzne, centrobud, nasady kominowe dymowe ]

Powiązane tematy z artykułem: centrobud nasady kominowe dymowe zbiornik na wodę deszczową