Zracjonalizowana klamra do przekladania sznura

Zracjonalizowana klamra do przekładania sznura . Klamra ta ma jedno ramię w postaci ostrego trzpienia, służącego do wbijania klamry w spoinę muru, drugi, tępo zakończony trzpień klamry służy do przywiązywania i ustawiania sznura. Jednorazowe wbicie w mur klamry pozwala na czterokrotne podwyższanie sznura. Dla zapobieżenia zwisaniu sznura między klamrami powinien on być oparty co 4+5 m o cegły wysunięte poza lico muru na 3+ ; -4 cm. Z góry należy sznur przycisnąć cegłą w taki sposób, aby był on naciągnięty na poziomie górnej wznoszonej warstwy muru w odległości 3+5 mm od lica muru. Continue reading „Zracjonalizowana klamra do przekladania sznura”

Umiejetne poslugiwanie sie czerpakiem tynkarskim

Umiejętne posługiwanie się czerpakiem tynkarskim zmniejsza wysiłek robotnika, gdyż jednym rzutem pokrywa on znacznie większą powierzchnię niż kielnią. Praca czerpakiem tynkarskim wymaga jednak umiejętności . i wprawy oraz dokładnego opanowania ruchów. Listwy do tynkowania pomysłu tynkarza Fronczaka ze Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego Nr 2 w Warszawie zastępują tradycyjne pasy kierunkowe. Listwy te, długości 1,6 m, są wykonane z teownika NP 25 (wysokość i szerokość stopki 25 mm) i umocowane specjalnymi zaczepami do haków wbitych w spoiny muru. Continue reading „Umiejetne poslugiwanie sie czerpakiem tynkarskim”

Ksztalty i wymiary czerpaków

Kształty i wymiary czerpaków są różne. Czerpak, którego użyto we współzawodnictwie o najlepsze w Polsce wyniki w murowaniu zespołowym. Czerpak murarski ma dwa uchwyty ze względu na znaczną jego pojemność, wynoszącą około 10 litrów (pojemność małego wiadra), Zamiast czerpaka stosuje się także łopatę- czerpak z trzonkiem pomysłu radzieckiego murarza Malcewa. Zawartość zaprawy na łopacie jest kilkakrotnie mniejsza niż w czerpaku murarskim, ale praca łopatą jest łatwiejsza i wygodniejsza. Można nią również mieszać zaprawę w skrzyni. Continue reading „Ksztalty i wymiary czerpaków”

CEMENT GLINOWY

CEMENT GLINOWY Surowce. Cement glinowy jest bo tworzywo hydrauliczne, składające się głównie z glinianu jednowapniowego (CaO• Ab03) które otrzymuje się przez stapianie lub spiekanie mieszaniny boksytu i wapna lub wapienia. Charakterystyczną cechą tego cementu jest szybkie twardnienie i wysoka wytrzymałość. Boksyty są to produkty rozkładu skał wybuchowych, zwłaszcza uboższych w krzemionkę. Powstały one w dalszym procesie działania wpływów atmosferycznych i wody na gliniany, które można uważać w tym wypadku za produkty przejściowe. Continue reading „CEMENT GLINOWY”

Skrzynia (kastra) murarska

Skrzynia (kastra) murarska drewniana na nóżkach z żelaza okrągłego o średnicy 10-; -. 12 mm. Dostarczanie cegły w ramkach i układanie jej równo w odpowiedniej odległości od muru usprawnia znacznie pracę murarza lub podręcznego. Oprócz taczek drewnianych do przewożenia cegły i pustaków oraz materiałów sypkich i zaprawy częściej używa się taczek metalowych. Taczki metalowe odznaczają się lekką i trwałą konstrukcją umożliwiającą wygodne i szybkie przewożenie materiałów. Continue reading „Skrzynia (kastra) murarska”

Kastre okuwa sie zwykle bednarka

Kastrę okuwa się zwykle bednarką, co przedłuża czas jej używalności. Skrzynia do noszenia zaprawy przypomina wyglądem kastrę, ma ona jednak nieco mniejsze wymiary oraz dłuższe uchwyty (rączki) ułatwiające przenoszenie zaprawy. Skrzynię również obija się bednarką. Przy wykonywaniu robót tynkarskich stosuje się często szaflik. Jest on wykonany z drewnianych klepek, obitych od strony zewnętrznej bednarką. Continue reading „Kastre okuwa sie zwykle bednarka”

Pojemnosc skrzyni

Konstrukcja może być spawana lub nitowana. Pojemność skrzyni wynosi około, 0,13 m. Skrzynia może , być wykonana bez nóżek lub na nóżkach. Zmniejsza wysiłek przy podawaniu zaprawy na mur, gdyż jest umieszczona na nóżkach znacznie wyżej niż kastra, bo jest o wiele trwalsza niż kastra drewniana. Ten rodzaj skrzyni stosuje się przy dużym wydatku zaprawy (np. Continue reading „Pojemnosc skrzyni”

Rozrózniamy dwie grupy narzedzi i sprzetu pomocniczego

Rozróżniamy dwie grupy narzędzi i sprzętu pomocniczego; a) narzędzia używane przez pomocników murarskich do samodzielnego wykonywania robót pomocniczych, jak np. przecinaki, pucki, przebijaki itp. ; b) narzędzia i sprzęt do transportu i magazynowania materiałów na miejscu pracy, jak kastry, skrzynie do noszenia zaprawy, skrzynie do składowania zaprawy, szafliki, szkopki, taczki do przewozu cegły, kozy, uchwyty, pojemniki itp. Przecinak (zwany również meslem) jest właściwie narzędziem ślusarskim, ale ma duże zastosowanie w budownictwie. Przecinaki wykonuje się ze stali. Continue reading „Rozrózniamy dwie grupy narzedzi i sprzetu pomocniczego”

Cieki naturalne

Cieki naturalne, które w obrębie miasta są wykorzystane jako odbiorniki wód opadowych z miasta, wymagają specjalnych przekrojów i specjalnej obudowy. Ilość wody prowadzonej tymi kanałami i prędkość przepływu są nieraz dość znaczne. Kanały te prowadzone w gruntach kamienistych, żwirach lub gruboziarnistych piaskach, w których dozwolone są prędkości większe niż rzeczywiste prędkości przepływu, mogą nie mieć zabezpieczeń dna, wymagają jednak umocnienia skarp. Umocnienia te wykonuje się jako okładziny betonowe lub brukowane z kamienia, oparte zawsze o specjalne krawężniki ułożone w dnie. W wielu przypadkach przy większych od dopuszczalnych prędkościach przepływu konieczne jest również zabezpieczenie dna kanału przed rozmyciem. Continue reading „Cieki naturalne”