Od cementu romanskiego rózni sie cement portlandzki wyzsza temperatura wypalania

Od cementu romańskiego różni się cement portlandzki wyższą temperaturą wypalania (spieczenie). Dzięki temu przebiegają w nim reakcje umożliwiające powstawanie krzemianów, nadające temu materiałowi wiążącemu wyższą jakość i lepsze własności hydrauliczne. Pod względem chemicznym cement portlandzki składa się z tlenku zasadowego CaO, tlenku kwaśnego Si02 i tlenków amfoterycznych: glinowego A1203 i żelazowego Fe203. Ponadto w charakterze domieszek, których wartość ograniczona jest normami, wchodzą: tlenek magnezowy MgO, trójtlenek siarki, tlenki aikaliów Na20 i K20 oraz inne domieszki. [hasła pokrewne: centrobud, centrobud zewnętrzne, centrobud dzień noc ]

Powiązane tematy z artykułem: centrobud olx słupca piec zgazowujący drewno