Obnizenie wytrzymalosci mechanicznej w przypadku skladowania wyrobów na wolnym powietrzu jest znaczniejsze w odniesieniu do materialów o wyzszej porowatosci oraz grubiej ziarnistych

Obniżenie wytrzymałości mechanicznej w przypadku składowania wyrobów na wolnym powietrzu jest znaczniejsze w odniesieniu do materiałów o wyższej porowatości oraz grubiej ziarnistych. Zachowanie zatem odpowiedniej ostrożności i warunków przy pracach załadunkowych i wyładunkowych oraz podczas przewozu i magazynowania wyrobów ogniotrwałych ma bardzo poważny wpływ na ich własności mechaniczne i inne. 3. KOROZJA WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ SPOWODOWANA BRAKIEM MROZOODPORNOŚCI Wyroby ceramiki budowlanej, szczególnie asortymenty stosowane do budowy murów i zadaszeń obiektów budowlanych, muszą posiadać odpowiednią mrozoodporność. Mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej jest zależna od szeregu parametrów i czynników. Między innymi mają na nią wpływ: – warunki klimatyczne, w których zostały zabudowane wyroby oraz sposób ich zabudowy (izolacja od wilgoci), – rodzaj surowca, z którego zostały wyprodukowane wyroby, jego skład chemiczny, mineralny o raz własności fizyczne, – metody stosowane w procesie produkcji wyrobów, szczególnie parametry dotyczące procesu wypalania, – własności struktury i tekstury gotowych wyrobów, tj. nasiąkliwość, porowatość, kształt porów i ich wielkość, wytrzymałość mechaniczna. [przypisy: zabudowa zagrodowa, oznaczenie kabli, deska na ogrzewanie podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: deska na ogrzewanie podłogowe oznaczenie kabli zabudowa zagrodowa