Obnizanie zwierciadla wód gruntowych

Obniżanie zwierciadła wód gruntowych na terenach miejskich Budowa sieci kanałów w mieście przyczynia się do obniżenia zwierciadła wód gruntowych. W wielu jednak przypadkach samo uregulowanie odpływu wód powierzchniowych przez budowę sieci kanalizacyjnej może okazać się niewystarczające. W dzielnicach miasta, wymagających ze względów budowlanych i sanitarnych obniżenia zwierciadła wód gruntowych poniżej fundamentów budynków i jednoczesnego uregulowania odpływu wód powierzchniowych, jako głównej przyczyny nawadniania gruntu, należałoby budować dwie równoległe sieci: drenażową do zebrania i odprowadzenia wód gruntowych i deszczową do odprowadzenia wód powierzchniowych. [przypisy: legionella, piec zgazowujący drewno, zabudowa zagrodowa ]

Powiązane tematy z artykułem: legionella piec zgazowujący drewno zabudowa zagrodowa