Najmniejsze spadki drenów

Najmniejsze spadki drenów przyjmuje się: – dla zbieraczy 2%0 – wyjątkowo 1,5%0, – dla sączków 3-5%0 – najczęściej 4%0, wyjątkowo 2%0. Minimalne prędkości nie powinny być mniejsze niż 0,2 misek, wyjątkowo 0,15 misek; największe prędkości nie powinny przekraczać 1,0 misek. Najmniejszą średnicę sączków przy głębokim drenowaniu miejskim przyjmuje się równą 0,1 m. Dla intensywniejszego przepuszczania wody i ochrony drenów przed zamuleniem stosuje się obsypkę drenów 20-25 centymetrową warstwą materiałów filtrujących (żwir, bardzo drobny tłuczeń, piasek). Do rewizji sieci drenarskiej i do ewentualnego przemywania drenów należy przewidzieć studzienki rewizyjne w punktach połączenia sączków ze zbieraczami, na załamaniach kierunku i na końcach sączków. [patrz też: bejce do drewna, jak urządzić mały pokój dla dziecka, piec zgazowujący drewno ]

Powiązane tematy z artykułem: bejce do drewna jak urządzić mały pokój dla dziecka piec zgazowujący drewno