Na ogól ilosc odpadów siega 2+5Q/o materialu wyladowywanego z pieców


Na ogół ilość odpadów sięga 2+5Q/o materiału wyładowywanego z pieców. Wyroby magnezytowe cechuje wysoka ogniotrwałość zwykła oraz dobra odporność na działanie żużli zasadowych, jak i stopionych metali, ze względu na ich charakter zasadowy. Są one w związku z tym wykorzystywane przede wszystkim do wykładania trzonów stalowniczych pieców martenowskich oraz innych części tych pieców, dalej od wymurówki konwertorów do wytapiania miedzi oraz szeregu innych urządzeń cieplnych. Ich zastosowanie jest ograniczone dużą wrażliwością na nagłe zmiany temperatur i stosunkowo wysoką ceną. Wyroby magnezytowe otrzymywane w wyniku wypalania w temperaturach 1500+1600°C mogą mieć różne wady i braki, jak na przykład: – pęknięcia w postaci siatki na powierzchni wyrobów, która tworzy się w przypadku, gdy wsad kierowany do pieca zawiera ponad 0,3010 wilgoci lub gdy materiał wysuszony posiada pęknięcia włoskowate; powodem jest hydratacja w pierwszym okres ie wypalania ziarn MgO i CaO, wywołana przez wilgoć pozostałą w półprodukcie; – pęknięcia przebiegające przez krawędzie prostki, na ogół poprzeczne; ich źródłem są naprężenia w wyrobie surowym, powstające wskutek szybkiego wzrostu temperatury podczas ogrzewania wsadu, kiedy proces dehydratacji nie został jeszcze ukończony lub też wskutek skraplania się na wyrobach wilgoci z gazów spalinowych; [przypisy: olx zduńska wola, cement hutniczy, bramy garażowe rolowane ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane cement hutniczy olx zduńska wola