Moze to wiazac sie równiez z konstrukcja wspólczesnych pieców ceglarskich

Może to wiązać się również z konstrukcją współczesnych pieców ceglarskich. Dawne piece kręgowe pracowały z 6-krotnym nadmiarem powietrza, co jest nie do przyjęcia we współczesnych piecach kręgowych czy tunelowych. Obecność rdzenia redukcyjnego w wyrobie powoduje obniżenie jego mrozoodporności w związku z jego budową strukturalną. oraz ogólnie obniża wytrzymałość mechaniczną. Dlatego można stwierdzić, że ze wzrostem szybkości wypalania wyrobów ceramiki budowlanej, w warunkach przemysłowych maleje ich mrozoodporność. Również przetrzymywanie wyrobów w strefie wypalania pieca przez zbyt krótki okres czasu ma ujemny wpływ na własności mrozoodporne czerepu. Za szybki wzrost temperatury w piecu i za krótkie przetrzymywanie w strefie wypalania są najczęściej przyczyną braku mrozoodporności produkowanych wyrobów ceramiki budowlanej. Wiąże się to także z temperaturą wypalania, która dla uzyskania wyrobów o odpowiedniej mrozoodporności powinna być optymalnie wysoka. Wpływ temperatury wypalania na mrozoodporność czerepu ceramicznego. Zależność wskaźnika mrozoodporności od temperatury wypalania dla dwóch próbek iłołupku karbońskiego. [więcej w: jak urządzić mały pokój dla dziecka, studnie głębinowe cena, nasady kominowe dymowe ]

Powiązane tematy z artykułem: jak urządzić mały pokój dla dziecka nasady kominowe dymowe studnie głębinowe cena