Modul nasycenia Kinda

Moduł nasycenia Kinda, określający stopień nasycenia minerałów klinkieru lub cementu tlenkiem wapniowym. Produkcja cementu portlandzkiego Produkcja cementu portlandzkiego obejmuje następujące kolejne operacje: przygotowanie surowców i mieszanki, wypalanie; magazynowanie uzyskanego klinkieru, przemiał, silosowanie i workowanie. Przygotowanie surowców polega na skrupulatnym doborze produktów wyjściowych wg ustalonych modułów, opartych na dokładnych chemicznych analizach kontrolnych. Dobraną mieszankę poddaje się zmieleniu i wymieszaniu w celu uzyskania całkowitej jednorodności. Proces technologiczny zależy od własności surowców oraz typu pieców stosowanych do wypalania klinkieru cementowego. [patrz też: zbiornik na wodę deszczową, cement hutniczy, legionella ]

Powiązane tematy z artykułem: cement hutniczy legionella zbiornik na wodę deszczową