Modul hydrauliczny cementu oznacza stosunek skladnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwasnych

Moduł hydrauliczny cementu oznacza stosunek składnika zasadowego CaO do sumy tlenków kwaśnych. Wartość modułu mieści się w granicach od 1,9 do 2,4; w warunkach produkcji polskiej granice te są znacznie węższe i wynoszą 2,0 do 2,2. Moduł krzemianowy cementu MK = Si02 A1203 + Fe203 Wartość modułu cementu portlandzkiego powinna się mieścić w granicach od 1,7 do 5,5. Moduł glinowy cementu MS = A1203 Fe,Os o wartości w granicach 1,5 do 2,5. Wprowadzenie tych modułów umożliwiło racjonalne zestawienie surowców do produkcji cementu. i właściwą kontrolę produkcji. Ponadto jest stosowany tzw. [więcej w: skrzynia murarska, pokrycia dachowe, deska na ogrzewanie podłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: deska na ogrzewanie podłogowe pokrycia dachowe skrzynia murarska