Drenowanie opaskowe

Drenowanie opaskowe polega na ułożeniu jednego ciągu sączków prostopadle do kierunku podziemnego strumienia wody gruntowej. Przy drenowaniu czołowym dopływ jest jednostronny, przy drenowaniu brzegowym - dwustronny; sączki przechwytują wody filtrujące z rzeki na tereny przybrzeżne oraz wody gruntowe napływające w kierunku rzeki. Najkorzystniej jest układać sączki na podłożu nieprzepuszczalnym. Jest t...

Zjawisko to moze tlumaczyc miedzy innymi powstawanie wilgotnych plam na obmurzu w wypadku obnizenia sie temperatury

Zjawisko to może tłumaczyć między innymi powstawanie wilgotnych plam na obmurzu w wypadku obniżenia się temperatury. Ceramiczne materiały budowlane o czerepie porowatym, niespieczonym są materiałami dobrze zwilżalnymi przez wodę, wskutek czego łatwo i intensywnie przebiega w nich podciąganie włoskowate i przemieszczanie się wilgoci. Woda w nich zawarta stanowi przeważnie rozcieńczony roztwór elektr...

Płodowa małopłytkowość aloimmunologiczna ad

Kastrę okuwa się zwykle bednarką, co przedłuża czas jej używalności. Skrzynia do noszenia zaprawy przypomina wyglądem kastrę, ma ona jednak nieco mniejsze wymiary oraz dłuższe uchwyty (rączki) ułatwiające przenoszenie zaprawy. Skrzynię również obija się bednarką. Przy wykonywaniu robót tynkarskich stosuje się często szaflik. Jest on wykonany z drewnianych klepek, obitych od strony zewnętrznej ...

Najnowsze zdjęcia w galerii pokryciadachowe.info:

331#dom w stylu skandynawskim , #olx słupca , #nasady kominowe dymowe , #zbiornik na wodę deszczową , #cement hutniczy , #oznaczenie kabli , #bejce do drewna , #lg l65 instrukcja , #deska na ogrzewanie podłogowe , #olx zduńska wola ,