Magazynowanie i pakowanie

Magazynowanie i pakowanie odbywa się tak samo jak w produkcji cementu portlandzkiego. Pod względem ekonomicznym produkcja cementu gipsowożużlowego jest znacznie tańsza niż cementu portlandzkiego lub hutniczego. Surowce bowiem są tanie, sam proces technologiczny nieskomplikowany, przy tym małe zużycie paliwa (tylko do suszenia żużla). Nakłady inwestycyjne budowy zakładu produkującego cement g. tpslowożużl9lwy są również małe, odpada bowiem zupełnie budowa oddziałów wydobycia i przygotowania surowca oraz wypalania klinkieru. Wiązanie i twardnienie cementu gipsowożużlowego ma wyraźny charakter aktywowania siarczanowego. Po zarobieniu cementu wodą do roztworu przechodzi gips ,i wapno pochodzące z hydratacji krzemianu trójwapniowego (CaS). Przy stężeniu wapna wynoszącym 0,2 –:- 0,4 g/l do roztworu przechodzą gliniany zawarte w żużlu i reagują z CaS04, tworząc krystaliczny siarczanoglinian wapniowy. Po wyczerpaniu się całej ilości gipsu dalszej hydratacji ulegają gliniany, ,a następnie krzemiany. Ciepło wydzielone w czasie tych reakcji jest stosunkowo małe. Po 28 dniach wynosi ono 25 –:- 35 cal/q . Zakres stosowania cementu gipsowożużlowego jest taki sam jak innych cementów, tzn. stosować go można do robót betonowych, a cement marki 250 – do sporządzania betonów zbrojonych. Poza tym cement ten nadaje się specjalnie do budownictwa morskiego i do budowy większych masywów betonowych, ze względu na swą zwiększoną odporność na działanie czynników chemicznych oraz na małe ciepło hydratacji. Przy wiązaniu i twardnieniu cementu gipsowo-żużlowego zużywa się stosunkowo duża ilość wody, dlatego zaprawy ,i betony z tego cementu należy sporządzać z dużą mością wody. Trzeba je też obficie zlewać wodą w pierwszym okresie twardnienia. Cementu gipsowo-żużlowego nie wolno mieszać z innymi gatunkami cementu, wapnem lub żużlem, ponieważ narusza to jego skład chemiczny i może spowodować spadek wytrzymałości lub złą zmianę objętości zaprawy czy betonu sporządzonego z tego rodzaju cementu. [więcej w: olx słupca , nasady kominowe dymowe , zbiornik na wodę deszczową ]

Powiązane tematy z artykułem: nasady kominowe dymowe olx słupca zbiornik na wodę deszczową