Kanaly otwarte

Według prof. Cz. Zakaszewskiego w kanałach ziemnych nie ubezpieczonych, w glinie, w dość grubym piasku, torfie średnio rozłożonym przyjmujemy zwykle dopuszczalną największą średnią prędkość wody 12. 3. Kanały otwarte Zaprojektowanie kanału otwartego sprowadza się do ustalenia: – trasy kanału, – profilu podłużnego, Przy głębokościach cieku innych niż 1 m należy uwzględnić współczynniki zmniejszające albo zwiększające prędkość w zależności od głębokości cieku: Skarpy rowów, ulegające uszkodzeniom wskutek rozmywania przez wody deszczowe spływające po skarpie lub wody gruntowe przesiąkające do rowu, zabezpiecza się przez darniowanie, rzadziej przez obsiew trawą. Skarpy rowu poniżej poziomu wody średniej normalnej bywają zabezpieczane płotkami wiklinowymi lub opaskami faszynowymi. [patrz też: zbiornik na wodę deszczową, wentylatory nasady kominowe dymoweowe, nasady kominowe dymowe ]

Powiązane tematy z artykułem: deska na ogrzewanie podłogowe nasady kominowe dymowe zbiornik na wodę deszczową