Drenowanie

Drenowanie powinno obniżyć zwierciadło wody gruntowej do poziomu o 0,5 m poniżej podłóg najniżej położonych użytkowanych pomieszczeń. Głębokość założenia sączków i ich rozstawienie musi być dostosowane do osiągnięcia wymaganego warunku. Im głębiej założymy sączki, tym większe mogą być odstępy między nimi (przy drenowaniu systematycznym). Głębokość drenów jest ograniczona przez poziom wody w odbiorniku, przez poziom zalegania podłoża przepuszczalnego, przez materiał drenów oraz trudności wykonawstwa i koszty rosnące wraz z głębokością. Sączki ceramiczne wypalane z gliny można układać na głębokości 3-; . -4 m, sączki kamionkowe (rury kamionkowe perforowane) oraz sączki betonowe – na głębokości 5-; . -6 m. [więcej w: bramy garażowe rolowane, nasady kominowe dymowe, piec zgazowujący drewno ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane nasady kominowe dymowe piec zgazowujący drewno