Cieki naturalne

Cieki naturalne, które w obrębie miasta są wykorzystane jako odbiorniki wód opadowych z miasta, wymagają specjalnych przekrojów i specjalnej obudowy. Ilość wody prowadzonej tymi kanałami i prędkość przepływu są nieraz dość znaczne. Kanały te prowadzone w gruntach kamienistych, żwirach lub gruboziarnistych piaskach, w których dozwolone są prędkości większe niż rzeczywiste prędkości przepływu, mogą nie mieć zabezpieczeń dna, wymagają jednak umocnienia skarp. Umocnienia te wykonuje się jako okładziny betonowe lub brukowane z kamienia, oparte zawsze o specjalne krawężniki ułożone w dnie. W wielu przypadkach przy większych od dopuszczalnych prędkościach przepływu konieczne jest również zabezpieczenie dna kanału przed rozmyciem. Buduje się wtedy kanały otwarte w formie żłobów kamiennych lub betonowych albo jako kanały w ścianach oporowych. [przypisy: centrobud, centrobud dzień noc, pokrycia dachowe ]

Powiązane tematy z artykułem: centrobud piec zgazowujący drewno pokrycia dachowe