charakterystyczne jest to, ze poprzeczne pekniecia krawedzi na ogól powstaja na partiach wyrobów


charakterystyczne jest to, że poprzeczne pęknięcia krawędzi na ogół powstają na partiach wyrobów, zwróconych do ognia; powstawaniu takich spękań można przeciwdziałać przez stopniowe powolne podgrzewanie wsadu piecowego i to w miarę możliwości gazami suchymi, co dotyczy przede wszystkim początkowego okresu wypalania; – zniekształcenia wyrobów, którym towarzyszy zwykle szerokie pęknięcie krawędzi, spowodowane niestarannym i nierównym ustawianiem półproduktu w piecu; może to mieć miejsce w związku z tym, że ogniotrwałość pod obciążeniem wyrobów magnezytowych jest zwykle niższa o 120–; -150°C od temperatury: ich wypalania, ponieważ w przypadku, gdy •powierzchnie wyrobów (wsadu piecowego) nie stykają się dokładnie, ciśnienie na jednostkę powierzchni wzrasta, zwłaszcza jeżeli wskutek niejednakowej grubości lub wykrzywienia się półprodukt opiera się tylko częścią swej powierzchni o wyroby niżej umieszczone; w takich przypadkach wsk utek naprężeń zginających wyroby odkształcają się i na ich powierzchniach tworzą się szerokie pęknięcia. Przedłużenie czasu pracy wyrobów ogniotrwałych -wyżej omówionych jak i różnych specjalnych, a tym samym przedłużenie okresów między remontowych rozmaitych przemysłowych urządzeń cieplnych wynika nie tylko z dobrej jakości takich wyrobów, ale też w dużym stopniu zależy od właściwego ich magazynowania, transportowania oraz posługiwania się nimi. [hasła pokrewne: zbiornik na wodę deszczową, nasady kominowe dymowe, bramy garażowe rolowane ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane nasady kominowe dymowe zbiornik na wodę deszczową