Cement wapienno zuzlowy

Cement wapienno żużlowy. Cement wapiennożużlowy otrzymuje się przez jednoczesne zmielenie granulowanego żużla wielkopiecowego i wapna hydra-tyzowanego w ilości 10–; . -20% z dodatkiem 3–; . -5% gipsu. Zamiast wapna hydratyzowanego można również stosować wapno palone lub hydrauliczne. Aktywatorem wiązania i twardnienia cementu wapiennożużlowego jest przede wszystkim wapno d częściowo gips. Wapno daje w zaczynie roztwór Ca(OH)2, potrzebny do zapoczątkowanie reakcji uwodnienia glinianów w żużlu. Reakcje hydratacji krzemianów zachodzą w tych warunkach znacznie później. Gips przechodzi do roztworu . i reaguje z, glinianami żużla, tworząc krystaliczny siarczanoglinian wapniowy, który zwiększa wytrzymałość zaczynu. Cement wapiennożużlowy wiąże wolno i bardzo powoli nabiera wytrzymałości. Zakres zastosowania tego cementu nie jest duży. Używa się go do robót murarskich, do tynków i do sporządzania zwykłych. [patrz też: cement hutniczy , oznaczenie kabli , bejce do drewna ]

Powiązane tematy z artykułem: bejce do drewna cement hutniczy oznaczenie kabli