Cement hutniczy

Również szybkość, z jaką ciepło się wydziela, jest mniejsza z powodu wolniejszego przebiegu hydratacji żużla. Żużel w cemencie hutniczym nie jest więc obojętnym dodatkiem lub balastem, lecz czynnym składnikiem, który bierze udział podczas wiązania i twardnienia cementu. Własności i zastosowanie cementu hutniczego. Ogólne własności cementu hutniczego, jak stopień zmielenia, zmiana objętości i wytrzymałość, są takie same jak cementu portlandzkiego, przy czym stopień zmielenia jest przeważnie nieco mniejszy. Cement hutniczy pod względem wytrzymałości dzieli się również na marki. W Polsce obecnie (produkuje się cement hutniczy 250, tzn. , że normalna zaprawa tego cementu wykazuje po 28 dniach nietwardnienia wytrzymałość na ściskanie co najmniej 250 kG/cm2. Charakterystyczną cechą cementu hutniczego jest, że w porównaniu z cementem portlandzkim ma on większą odporność na działanie czynników chemicznych, zwłaszcza siarczanów, d. wydziela przy wiązaniu i twardnieniu miej ciepła, wskutek czego następuje mniejszy skurcz w sporządzonym z niego betonie. Zakres zastosowania cementu hutniczego ,,250 jest ten sam co cementu portlandzkiego , można go zatem używać w budo-wnictwie do sporządzania zapraw oraz betonów zwykłych i zbrojonych. Ze względu na swe specjalne własności nadaje się , zwłaszcza przy dużej zawartości żużla, do betonów narażonych na działanie czynników korodujących (np. do budownictwa morskiego i betonowania na moczarach) oraz do dużych masywów betonowych (z powodu małego ciepła hydratacji]. Betony sporządzane w czasie mrozów z cementu hutniczego o dużej zawartości żużla muszą być specjalnie chronione ze względu na małą ilość ciepła wydzielanego przez ten cement w pierwszym okresie twardnienia. [więcej w: bramy garażowe rolowane , pokrycia dachowe , jak urządzić mały pokój dla dziecka ]

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe rolowane jak urządzić mały pokój dla dziecka pokrycia dachowe