CEMENT GLINOWY

CEMENT GLINOWY Surowce. Cement glinowy jest bo tworzywo hydrauliczne, składające się głównie z glinianu jednowapniowego (CaO• Ab03) które otrzymuje się przez stapianie lub spiekanie mieszaniny boksytu i wapna lub wapienia. Charakterystyczną cechą tego cementu jest szybkie twardnienie i wysoka wytrzymałość. Boksyty są to produkty rozkładu skał wybuchowych, zwłaszcza uboższych w krzemionkę. Powstały one w dalszym procesie działania wpływów atmosferycznych i wody na gliniany, które można uważać w tym wypadku za produkty przejściowe. Boksyty mają skład zmienny. Głównym ach składnikiem jest uwodniony tlenek glinowy w postaci minerałów lub koloidalnego żelu o zmiennej zawartości wody. Boksyty zawsze zawierają jeszcze związki żelaza i krzemu. Związki żelaza występują przeważnie jako koloidalne uwodnione tlenki żelaza, a związki krzemu – jako krzemiany lub krze-mionka uwodniona albo kwarcowa. Poza tym w boksytach znajdują się zawsze zanieczyszczenia w postaci związków tytanu, magnezu itp. Do produkcji cementu nadają się tylko boksyty czyste, z jak największą zawartością tlenku glinowego. Zawartość krzemionki nie powinna przekraczać 4 -:- 66/0. Wapno używane w produkcji cementu glinowego metodą stopienia i wapień używany przy spiekaniu powinny być możliwie czyste, o małej zawartości krzemionki. [przypisy: zabudowa zagrodowa , ranking kotłów , dom w stylu skandynawskim ]

Powiązane tematy z artykułem: dom w stylu skandynawskim ranking kotłów zabudowa zagrodowa